جدیدترین آگهی‌های مرتبط را
با ایمیل دریافت کن. جدید

به من خبر بده
تکنولوژی‌ها
سطح تجربه
نوع همکاری
شهر

به دنبال جذب توسعه‌دهنده هستید؟

Quera Careers به طور خاص بر بهبود فرایند استخدام توسعه‌دهندگان تمرکز دارد.

مشاهده راه‌حل‌ها »

استخدام برنامه نویس Entity Framework

استخدام برنامه‌نویس وب جوان (Junior)

eyvan saraye behraz - یزد
تمام‌وقت
SQL Server ASP.NET MVC Entity Framework

استخدام برنامه‌نویس ارشد وب ارشد (Senior)

حساب رايان پارس - تهران
تمام‌وقت
C# SQL ASP.NET MVC Entity Framework

استخدام توسعه‌دهنده C# ارشد (Senior)

رایورز - تهران
پاره‌وقت حقوق تا ۴ میلیون تومان
C# .NET ASP.NET MVC Entity Framework TSQL

استخدام برنامه‌نویس BackEnd جوان (Junior)

کاوش رایانه یزد - یزد
تمام‌وقت
ASP.NET Entity Framework Web API

استخدام مدیر فنی (CTO) مدیر فنی

کاوش رایانه یزد - یزد
تمام‌وقت
ASP.NET Entity Framework Version Control Continuous Deployment

استخدام برنامه‌نویس .Net جوان (Junior)

کانون فرهنگی آموزش - تهران
تمام‌وقت
C# HTML ASP.NET MVC Entity Framework ASP.NET Core 3.0
آگهی‌های جدید استخدام برنامه‌نویس را در کانال Quera Careers دنبال کنید.