جدیدترین آگهی‌های مرتبط را
با ایمیل دریافت کن. جدید

به من خبر بده
تکنولوژی‌ها
سطح تجربه
نوع همکاری
شهر

به دنبال جذب توسعه‌دهنده هستید؟

Quera Careers به طور خاص بر بهبود فرایند استخدام توسعه‌دهندگان تمرکز دارد.

مشاهده راه‌حل‌ها »

استخدام برنامه نویس Django - جنگو

استخدام Backend and DevOps developer ارشد (Senior)

YapAiTek
تمام‌وقت امکان دورکاری
Python Django Docker DevOps

استخدام توسعه‌دهنده Django) Back-End) جوان (Junior)

اطلسین - تهران
پاره‌وقت حقوق تا ۴ میلیون تومان امکان دورکاری
MySQL Django Redis GraphQL Celery

استخدام توسعه‌دهنده ارشد Django) Back-End) ارشد (Senior)

اطلسین - تهران
پاره‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان امکان دورکاری
MySQL Django Redis GraphQL Celery

استخدام برنامه‌نویس Front-End و Back-End ارشد (Senior)

پیشروابتکارودانش - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان امکان دورکاری
Python Node.js Django

استخدام (Back-End Developer (Django ارشد (Senior)

سحاب‌پرداز - تهران
تمام‌وقت امکان دورکاری
Python MySQL Django MongoDB Docker

استخدام Python/Django Developer جوان (Junior)

یکتانت - تهران
تمام‌وقت
Python Node.js Django MongoDB PostgreSQL

استخدام Data Scientist جوان (Junior)

یکتانت - تهران
تمام‌وقت
SQL Node.js Django MongoDB PostgreSQL

استخدام Software Engineer / Back-end Developer جوان (Junior)

یکتانت - تهران
تمام‌وقت
Python Node.js Django MongoDB PostgreSQL

استخدام توسعه‌دهنده ارشد Python/Django ارشد (Senior)

Quera - تهران
تمام‌وقت
JavaScript Python Django React

استخدام برنامه‌نویس پایتون جوان (Junior)

شرکت مهندسی مهرپارس - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۴ میلیون تومان
Python Django PostgreSQL REST Unit Testing

استخدام Back-End Developer Python ارشد (Senior)

کاوشگران ارتباط نوین یکتا - تهران
پاره‌وقت
Python HTML CSS Django CSS3

استخدام Senior Back-End Developer ارشد (Senior)

نجوا - تهران
تمام‌وقت
Python Node.js Django PostgreSQL

استخدام مدیر فنی - Chief Technology Officer جوان (Junior)

AI-Med - تهران
تمام‌وقت
HTML CSS Django Flask

استخدام توسعه‌دهنده Back end جوان (Junior)

تجارت الکترونیک امن موج - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۳ میلیون تومان
Python Django

استخدام توسعه‌دهنده Backend مدیر فنی

رستاوا - تهران
تمام‌وقت
Python Django Docker
آگهی‌های جدید استخدام برنامه‌نویس را در کانال Quera Careers دنبال کنید.