جدیدترین آگهی‌های مرتبط را
با ایمیل دریافت کن. جدید

به من خبر بده
تکنولوژی‌ها
سطح تجربه
نوع همکاری
شهر

به دنبال جذب توسعه‌دهنده هستید؟

Quera Careers به طور خاص بر بهبود فرایند استخدام توسعه‌دهندگان تمرکز دارد.

مشاهده راه‌حل‌ها »

استخدام برنامه نویس Django - جنگو

استخدام مهندس نرم‌افزار جوان (Junior)

راهکار هوشمند سینا - تهران
پاره‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان امکان دورکاری
Python SQL Django Django REST Framework Software Engineering

استخدام کارآموز برنامه‌نویسی پایتون کارآموز

مکتب شریف
پاره‌وقت امکان دورکاری
Python Django

استخدام Senior Back-End Developer ارشد (Senior)

نجوا - تهران
تمام‌وقت امکان دورکاری
Python Django PostgreSQL RabbitMQ Celery

استخدام برنامه‌نویس Django ارشد (Senior)

SISHEMI - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان
Python Django RESTful Authentication

استخدام Data Scientist جوان (Junior)

یکتانت - تهران
تمام‌وقت
SQL Node.js Django MongoDB PostgreSQL

استخدام Python/Django Developer جوان (Junior)

یکتانت - تهران
تمام‌وقت
Python Node.js Django MongoDB PostgreSQL

استخدام Senior Software Engineer / Back-end Developer ارشد (Senior)

یکتانت - تهران
تمام‌وقت
Python Node.js Django MongoDB PostgreSQL

استخدام Software Engineer / Back-end Developer جوان (Junior)

یکتانت - تهران
تمام‌وقت
Python Node.js Django MongoDB PostgreSQL

استخدام Senior Back-End Developer ارشد (Senior)

RoobiTech - تهران
تمام‌وقت حقوق بیش از ۱۲ میلیون تومان
Python Django PostgreSQL Django REST Framework Celery

استخدام Software Developer جوان (Junior)

گروه احسان - تهران
تمام‌وقت
Python Django Linux

استخدام توسعه‌دهنده Backend جوان (Junior)

Wize Analytics - تهران
تمام‌وقت امکان دورکاری
Python Django Machine Learning Kubernetes Big Data

استخدام کارآموز BlockChain Development جوان (Junior)

آی لیبر - تهران
تمام‌وقت
JavaScript Python Django

استخدام Python/Django Programming Internship کارآموز

ابرکلاس
پاره‌وقت امکان دورکاری
Python Django PostgreSQL

استخدام Backend Developer جوان (Junior)

ابرکلاس
پاره‌وقت حقوق تا ۱۲ میلیون تومان امکان دورکاری
Python Django PostgreSQL

استخدام توسعه‌دهنده Python-Django جوان (Junior)

مدیاسافت - تهران
تمام‌وقت
Python Django