جدیدترین آگهی‌های مرتبط را
با ایمیل دریافت کن. جدید

به من خبر بده
تکنولوژی‌ها
سطح تجربه
نوع همکاری
شهر

به دنبال جذب توسعه‌دهنده هستید؟

Quera Careers به طور خاص بر بهبود فرایند استخدام توسعه‌دهندگان تمرکز دارد.

مشاهده راه‌حل‌ها »

استخدام برنامه نویس C# - سی‌شارپ

استخدام کارشناس نرم افزار جوان (Junior)

مدیریت مهندسی و فناوری میر
تمام‌وقت حقوق تا ۱ میلیون تومان
C# .NET

استخدام برنامه‌نویس و طراح الگوریتم ارشد (Senior)

گسترش فاوای دانش شهر - تهران
تمام‌وقت
C#

استخدام برنامه‌نویس ارشد سی شارپ #C ارشد (Senior)

کدنویسه پرداز رایان - مشهد
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان
C# SQL Git TSQL Design Patterns

استخدام برنامه‌نویس وب جوان (Junior)

ارتباط انلاین - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۴ میلیون تومان
C# SQL ASP.NET

استخدام برنامه‌نویس #C جوان (Junior)

ویرا گستر - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان
C# SQL Git Winforms Telerik

استخدام توسعه‌دهنده Backend جوان (Junior)

خط جدید ارتباط - مشهد
تمام‌وقت حقوق تا ۳ میلیون تومان
C# SQL ASP.NET ASP.NET Core ASP.NET Identity

استخدام برنامه‌نویس C#.NET ارشد (Senior)

کیکِ خونه - تهران
تمام‌وقت
C# jQuery SQL Server ASP.NET Web API Kendo UI

استخدام برنامه‌نویس فول استک C#, ASP.NET ارشد (Senior)

گروه ساقه - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان امکان دورکاری
JavaScript C# CSS ASP.NET React

استخدام برنامه‌نویس #C دسکتاپ جوان (Junior)

داریا فناور برهان شریف - تهران
پروژه‌ای حقوق تا ۴ میلیون تومان
C# Winforms API

استخدام Senior Back-End Developer ارشد (Senior)

تریتا سافت - کرج
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان
C# .NET SQL Server .NET Core

استخدام (#Back-End Developer (C ارشد (Senior)

صفارایانه - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۴ میلیون تومان
C# SQL ORM

استخدام توسعه‌دهنده نرم افزار و سایت جوان (Junior)

پیوند طب و نرم افزار - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۴ میلیون تومان
C# SQL ASP.NET VB.NET Stimulsoft

استخدام برنامه‌نویس .NET جوان (Junior)

Bit& - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان
JavaScript C# SQL

استخدام برنامه‌نویس ASP.NET MVC جوان (Junior)

حساب رايان پارس - تهران
تمام‌وقت امکان دورکاری
C# SQL ASP.NET MVC Entity Framework

استخدام توسعه‌دهنده وب (back-end developer) جوان (Junior)

هوشمند تجارت نمودار - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۴ میلیون تومان
C# ASP.NET ASP.NET MVC Web API RESTful Authentication
آگهی‌های جدید استخدام برنامه‌نویس را در کانال Quera Careers دنبال کنید.