جدیدترین آگهی‌های مرتبط را
با ایمیل دریافت کن. جدید

به من خبر بده
تکنولوژی‌ها
سطح تجربه
نوع همکاری
شهر

به دنبال جذب توسعه‌دهنده هستید؟

Quera Careers به طور خاص بر بهبود فرایند استخدام توسعه‌دهندگان تمرکز دارد.

مشاهده راه‌حل‌ها »

استخدام برنامه نویس ASP.NET MVC

استخدام برنامه‌نویس Full-Stack ارشد (Senior)

سامانه‌های مدیریت - تهران
تمام‌وقت
ASP.NET MVC TSQL Web Applications Front-end TDD

استخدام توسعه‌دهنده Back-end جوان (Junior)

آموزش بورس - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۴ میلیون تومان
ASP.NET ASP.NET MVC ASP.NET Core ASP.NET Web API

استخدام توسعه‌دهنده Front-end جوان (Junior)

مبنا داده آرین سیستم - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان
JavaScript jQuery Ajax ASP.NET MVC ASP.NET Core

استخدام برنامه‌نویس وب حرفه‌ای و کاراموز کارآموز

پژوهشکده سامانه های هوشمند کاربردی دانشگاه تهران - تهران
تمام‌وقت امکان دورکاری
Java C# jQuery CSS ASP.NET MVC

استخدام Full Stack Developer جوان (Junior)

توانا فاطر شریف - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان
Python ASP.NET MVC Image Processing Reactive Programming Android UI

استخدام برنامه‌نویس ASP.NET ارشد (Senior)

باشگاه مشتریان پیشگامان - یزد
تمام‌وقت حقوق تا ۳ میلیون تومان
ASP.NET SQL Server ASP.NET MVC ASP.NET Web API RESTful Architecture

استخدام برنامه‌نویس (ASP.NET MVC) جوان (Junior)

ارتباطات سیار هوشمند امین - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان
.NET ASP.NET MVC API ASP.NET Core

استخدام برنامه‌نویس ارشد وب (ASP.NET MVC) ارشد (Senior)

سیزپی - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۱۲ میلیون تومان
C# CSS ASP.NET MVC HTML5 .NET Core

استخدام برنامه‌نویس ارشد وب (Full-Stack) ارشد (Senior)

پیشگامان فناوری اطلاعات کهکشان - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۱۲ میلیون تومان
C# CSS ASP.NET MVC HTML5 .NET Core

استخدام برنامه‌نویس وب جوان (Junior)

کاما
تمام‌وقت
JavaScript SQL Server ASP.NET MVC ASP.NET Web API

استخدام برنامه‌نویس سایت مسلط به C# MVC جوان (Junior)

کاسپید - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان
SQL ASP.NET MVC

استخدام برنامه‌نویس وب ارشد (Senior)

شرکت هوشمندسازان آیسان اسپادان - اصفهان
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان امکان دورکاری
SQL Server ASP.NET MVC HTML5 ASP.NET Core Bootstrap 4

استخدام برنامه‌نویس ASP.NET MVC ارشد (Senior)

وب24 - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان
ASP.NET ASP.NET MVC ASP.NET Web API ASP.NET Identity

استخدام توسعه‌دهنده Back-end ارشد (Senior)

آوید سامانه رایمون - کرج
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان
C# SQL ASP.NET ASP.NET MVC ASP.NET Core

استخدام توسعه‌دهنده Full stack ارشد (Senior)

فناوران اطلاعات وستا - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان امکان دورکاری
JSON ASP.NET MVC Entity Framework ASP.NET Web API Design Patterns