دسته‌بندی‌ها
سطح تجربه
نوع همکاری
شهر

به دنبال جذب توسعه‌دهنده هستید؟

Quera Careers به طور خاص بر بهبود فرایند استخدام توسعه‌دهندگان تمرکز دارد.

مشاهده راه‌حل‌ها »

استخدام برنامه نویس Angular

استخدام طراح و توسعه‌دهنده #C ارشد (Senior)


شرکت مهندسی نرم افزار رایورز - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۴ میلیون تومان
C# Angular Entity Framework TSQL OOP

استخدام برنامه‌نویس Front-end ارشد (Senior)


هوش برتر - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان
JavaScript jQuery HTML CSS Angular

استخدام برنامه‌نویس (امریه سربازی) جوان (Junior)


طراحی و مهندسی شبیه سازهای صنعتی ایران - تهران
تمام‌وقت
Node.JS JSON Angular ReactJS Socket.IO

استخدام برنامه‌نویس Full Stack ارشد (Senior)


طاقچه - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان
.NET Angular

استخدام برنامه‌نویس Front-end(Angular) ارشد (Senior)


هوش برتر - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان
JavaScript Angular HTML5 CSS3

استخدام توسعه‌دهنده .Net ارشد (Senior)


فناوری و راه‌حل‌های هوشمند سپهر - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان
SQL ASP.NET Angular Bootstrap 4 Mvc5

استخدام Front End Developer ارشد (Senior)


گروه شرکت های حصین - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان
JavaScript HTML CSS Angular ReactJS

استخدام برنامه‌نویس Back-End ارشد (Senior)


سیب بانک - تهران
تمام‌وقت
JavaScript Node.JS Angular ReactJS MongoDB

استخدام توسعه‌دهنده Front End جوان (Junior)


Wize Analytics - تهران
تمام‌وقت
JavaScript Node.JS Angular TypeScript LESS

استخدام مدرس برنامه‌نویسی متخصص ارشد (Senior)


آموزشگاه سیوان - تهران
پاره‌وقت
Angular ASP.NET MVC Mvc5

استخدام توسعه‌دهنده وب ارشد (Senior)


امیدان منظومه گسترش اطلاعات - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان
C# ASP.NET Angular ASP.NET Web API DNN

استخدام توسعه‌دهنده Front End ارشد (Senior)


سامانه‌های هوشمند بارنما - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان امکان دورکاری
jQuery Angular Responsive Design UI/UX Photoshop
آگهی‌های جدید استخدام برنامه‌نویس را در کانال Quera Careers دنبال کنید.