جدیدترین آگهی‌های مرتبط را
با ایمیل دریافت کن.

به من خبر بده
تکنولوژی‌ها
سطح تجربه
نوع همکاری
شهر

به دنبال جذب توسعه‌دهنده هستید؟

Quera Careers به طور خاص بر بهبود فرایند استخدام توسعه‌دهندگان تمرکز دارد.

مشاهده راه‌حل‌ها »

استخدام برنامه نویس .NET Core

استخدام توسعه‌دهنده (Full-Stack (.NET Core ارشد (Senior)

رایاوران توسعه - تهران
تمام‌وقت
C# ASP.NET ASP.NET Core .NET Core Blazor

استخدام برنامه‌نویس Back-end ارشد (Senior)

شرکت مهندسی مشاور عصر فناوری دانش ( سهامی خاص) - تهران
تمام‌وقت حقوق بیش از ۱۲ میلیون تومان
.NET Core C# SQL Server Git Web API

استخدام برنامه‌نویس وب Blazor جوان (Junior)

مهنا - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان امکان دورکاری
C# Blazor .NET Core UI/UX

استخدام Back-end Developer (ASP.NET) ارشد (Senior)

ستاره اول - تهران
تمام‌وقت امکان دورکاری
ASP.NET MVC SQL Server .NET Core

استخدام Full Stack Developer (.NET Core-Angular) ارشد (Senior)

کاریزما
تمام‌وقت
ASP.NET Angular C# .NET Core

استخدام برنامه‌نویس ارشد Net. ارشد (Senior)

راهبرد نگار آمیتیس
تمام‌وقت
.NET Core ASP.NET XML

استخدام کارشناس ارشد برنامه‌نویس Back-end ارشد (Senior)

کارگزاری مهرآفرین (شرکت اکسون) - تهران
تمام‌وقت
.NET Core C# Database Design Microservices Webapi

استخدام Senior Back-end Developer ارشد (Senior)

ویلا پخش پارسیان - تهران
تمام‌وقت حقوق بیش از ۱۲ میلیون تومان
Python .NET Core SQL Django NoSQL

استخدام برنامه‌نویس وب #C جوان (Junior)

مهنا - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان امکان دورکاری
C# Blazor JavaScript .NET Core UI/UX

استخدام Back-end Developer ارشد (Senior)

Chapter ONE - تهران
تمام‌وقت
Python .NET Core

استخدام کارشناس برنامه‌نویس Back-end جوان (Junior)

کارگزاری مهرآفرین (شرکت اکسون) - تهران
تمام‌وقت
.NET Core C# Database Design Microservices Webapi

استخدام Software Team Leader ارشد (Senior)

Orchid Pharmed - تهران
تمام‌وقت
.NET Core

استخدام برنامه‌نویس Full Stack جوان (Junior)

بانک رفاه کارگران - تهران
تمام‌وقت حقوق بیش از ۱۲ میلیون تومان
C# ASP.NET MVC SQL .NET Core

استخدام برنامه‌نویس NET. جوان (Junior)

مجموعه پژوهشی آراد - تهران
تمام‌وقت
SQL .NET .NET Core

استخدام برنامه‌نویس ASP.NET Core جوان (Junior)

داده کاوان - تهران
تمام‌وقت
ASP.NET Core .NET Core HTML CSS UI/UX

استخدام توسعه‌دهنده وب ASP ارشد (Senior)

پیشروتک صدرایزد - یزد
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان
ASP.NET ASP.NET MVC .NET Core

استخدام برنامه‌نویس .NET جوان (Junior)

CTDEV - تهران
تمام‌وقت
C# .NET ASP.NET Core OOP .NET Core

استخدام Senior Front-end Developer ارشد (Senior)

ره پویان پردازش گستر صحرا - تهران
تمام‌وقت
Angular HTML CSS SQL .NET Core

استخدام توسعه‌دهنده ارشد (Back-end (.NET Core ارشد (Senior)

پردازش گران نیک اندیش متین - تهران
تمام‌وقت حقوق بیش از ۱۲ میلیون تومان
C# .NET Core SQL NoSQL

استخدام برنامه‌نویس C# ASP.NET ارشد (Senior)

نواندیش آتی نویان - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۱۲ میلیون تومان
C# T-SQL ASP.NET MVC .NET Core