جدیدترین آگهی‌های مرتبط را
با ایمیل دریافت کن. جدید

به من خبر بده
تکنولوژی‌ها
سطح تجربه
نوع همکاری
شهر

به دنبال جذب توسعه‌دهنده هستید؟

Quera Careers به طور خاص بر بهبود فرایند استخدام توسعه‌دهندگان تمرکز دارد.

مشاهده راه‌حل‌ها »

استخدام برنامه نویس .NET - دات‌نت

استخدام کارآموز .NET (همدان) کارآموز

شبکه فراپیوند - همدان
پاره‌وقت
JavaScript SQL .NET API

استخدام کارآموز ReactJS (همدان) کارآموز

شبکه فراپیوند - همدان
پاره‌وقت
JavaScript .NET React CSS3

استخدام برنامه‌نویس وب جوان (Junior)

مدرسان شریف - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۴ میلیون تومان
PHP HTML .NET Laravel

استخدام (Senior Back-End Developer(.NET جوان (Junior)

شبکه فراپیوند - همدان
تمام‌وقت حقوق تا ۴ میلیون تومان
SQL .NET API Entity Framework Core

استخدام برنامه‌نویس (Front-end (React Js جوان (Junior)

نوآوران تجارت سگال - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان
.NET React TypeScript React Redux React JSX

استخدام (Senior Back-End Developer(.NET ارشد (Senior)

نوآوران تجارت سگال - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان
C# SQL .NET Entity Framework API

استخدام برنامه‌نویس ReactJs جوان (Junior)

شبکه فراپیوند - همدان
تمام‌وقت حقوق تا ۴ میلیون تومان
JavaScript .NET TypeScript CSS3

استخدام برنامه‌نویس (ASP.NET MVC) جوان (Junior)

ارتباطات سیار هوشمند امین - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان
.NET ASP.NET MVC API ASP.NET Core

استخدام برنامه‌نویس Net. جوان (Junior)

همکاران سیستم - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان
C# .NET TypeScript Redis

استخدام NET Core Developer. جوان (Junior)

ارتباطات سیار هوشمند امین - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان
.NET Git API REST .NET Core

استخدام برنامه‌نویس وب جوان (Junior)

طب ورایانه - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۴ میلیون تومان
C# SQL ASP.NET .NET WordPress

استخدام (Back-End Developer(.NET ارشد (Senior)

مایکت - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان
C# .NET

استخدام Backend Developer ارشد (Senior)

گروه شرکت‌های حصین - تهران
تمام‌وقت
C# .NET .NET Core

استخدام کارشناس نرم افزار جوان (Junior)

مدیریت مهندسی و فناوری میر
تمام‌وقت حقوق تا ۱ میلیون تومان
C# .NET

استخدام NET Developer. ارشد (Senior)

داریا شیمی آرا - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۱۲ میلیون تومان
.NET Oracle HTML5 API MSSQL JDBC