لوگوی شرکت Exa DataScience Lab

استخدام Data Engineer

۵ آذر ۱۳۹۹

Exa DataScience Lab - تهران
حقوق تا ۸ میلیون تومان امکان دورکاری

تکنولوژی‌ها

فرصت شغلی

نوع همکاری: تمام‌وقت
سطح: جوان (Junior)
زمینه کاری شرکت: IT, Computer
اندازه شرکت: ۱۱-۵۰ نفر

Responsibilities:

 • Develop data-driven application.
 • Design large scale Software for real-time and batch processing
 • Programming in Python language.
 •  Building reusable code and libraries for future use
 • Work with structured, semi-structure and unstructured data
 • Optimization of the application for maximum speed and scalability.

Requirements:

 • Intermediate in Python Programming language
 •  Familiarity in Relational & NoSQL databases (Neo4j, Cassandra, …)
 •  Intermediate in System Version Controls(Git, ...)

Preferred Requirements:

 •  Familiarity in Message Brokers (Apache Kafka)
 •  Familiarity with Scala Programming language
 •  Familiarity with with Dockerization
 • Basic knowledge of DevOps Culture
 • Understanding with Big-data Architecture
 • Basic knowledge of T.D.D (Test Driven Development) procedure

Soft skills:

 • We are looking for someone who has skills like:
 • Commitment
 • Creative
 • Adaptivity with agile procedures like Scrum
 • Team-working
 •  Self-management
 • High Enthusiasm
 •  Problem solving
 • Fast Learning

مزایا

Insurance
Close-knit
Lunch

درباره‌ی شرکت

ما اکنون در عصر «اگزابایت» زندگی می‌کنیم، جایی که در آن هر روز حدود ۲.۵ اگزابایت داده تولید می‌شود. شاید همیشه اندیشیده‌ایم حجم بالاتر داده، با خود قدرت بیشتر تحلیل، پیش‌بینی و حل مساله می‌آورد؛ با این حال همچنان هر روز به دنبال راه حلی برای چالش‌های پایان‌ناپذیر در زندگی اجتماعی، محیط‌زیست طبیعی، اقتصاد، تحصیل و آموزش و مانند آن می‌گردیم.

اگزا با بهره گیری از نیروهای متخصص و مجرب در حوزه علوم داده هر آنچه در داده‌های خود نمی‌بینید، به شما نشان می‌دهد. اگزا چشمان شما در میان مه داده هایی است که هر روز و هر لحظه به به تعدادشان افزوده می‌شود. فعالیت اگزا، توسعه مدل‌های استخراج اطلاعات سودمند از دل حجم عظیم داده‌های خام است.

محیط کاری ...

مشاهده‌ی پروفایل شرکت

درخواست همکاری
به دنبال کار هستی؟

پروفایل حرفه‌ای خودت رو کامل کن کن و با یک کلیک برای فرصت‌های شغلی ایده‌آل خودت درخواست بده.

بریم به پروفایل!

آگهی‌های مشابه

Data Engineer
تپسی - تهران
تمام‌وقت حقوق بیش از ۱۲ میلیون تومان
Python Hadoop
Data Engineer
DataChef - Amsterdam
تمام‌وقت حقوق بیش از ۱۲ میلیون تومان امکان دورکاری
Scala Apache Kafka Java Python Amazon RDS
Remote Data Engineer
MaxinAI - Amsterdam
تمام‌وقت
Python Java Apache Kafka Connect Presto Sparkr
Data Engineer
نقش اول کیفیت - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان امکان دورکاری
NoSQL Big Data SQL Linux

سایر آگهی‌های این شرکت

طراحی تجربه کاربری (UX)
Exa DataScience Lab - تهران
تمام‌وقت امکان دورکاری
Prototype Programming Google Analytics
Back-end Developer
Exa DataScience Lab - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان امکان دورکاری
Python Database Git