این فرصت شغلی بسته شده است

توسعه‌دهنده اندروید

مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف

تکنولوژی‌ها

فرصت شغلی

نوع همکاری: -
سطح: -

برای ثبت نام به آدرس زیر مراجعه کنید:

yon.ir/UZFir

به دنبال کار هستی؟

پروفایل حرفه‌ای خودت رو کامل کن و منتظر تماس بهترین شرکت‌های IT ایران باش!

بریم به پروفایل!