برنامه نویس اندروید
مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
فرصت شغلی

 

برای ثبت نام به آدرس زیر مراجعه کنید:

yon.ir/UZFir

 

توانایی های مورد نیاز

به دنبال کار هستی؟

پروفایل حرفه‌ای خودت رو کامل کن و منتظر تماس بهترین شرکت‌های IT ایران باش!

بریم به پروفایل!