فرصت شغلی

توانایی های مورد نیاز

تسلط به Javascript، HTML، CSS

تسلط به Bootstrap

تسلط کامل بر فریم‌ورک react.js یا Vue.js

آشنایی با Sass یا Less

به دنبال کار هستی؟

پروفایل حرفه‌ای خودت رو کامل کن و منتظر تماس بهترین شرکت‌های IT ایران باش!

بریم به پروفایل!

آگهی‌های مشابه

توسعه‌دهنده React Native
ترب - تهران
ReactJS React Native
برنامه نویس front-end
selfit - تهران
React Native ECMAScript 6 Redux React Redux React Native Navigation Firebase Console
توسعه‌دهنده Front-End
رهنمون سرمایه نیکان - تهران
AngularJS Angular ReactJS Vue.js
استخدام برنامه‌نویسFront-end وب
Hinza - تهران
JavaScript jQuery HTML CSS Sass Bootstrap 4