این فرصت شغلی منقضی شده است
تهران
توزیع هوشمند مواد غذایی
فرصت شغلی

بقچه، یک شرکت دانشبنیان و جوان است که در زمینه پخش مواد غذایی فعالیت میکند. تیم بقچه بسیار جذاب و بامزه است، کار کردن توی بقچه حس لذت بخشی داره laughing

توانایی های مورد نیاز

تلاش و سخت کوشی

علاقه زیاد به یادگیری

تلاش و سخت کوشی

دانش و تخصص اولیه

تلاش و سخت کوشی

انگیزه کار تیمی

تلاش و سخت کوشی