لوگوی شرکت شرکت راهبردهای ارتباطی خلاق بادکوبه

استخدام توسعه‌دهنده ارشد Front-end

۲۵ فروردین ۱۴۰۰

شرکت راهبردهای ارتباطی خلاق بادکوبه

تکنولوژی‌ها

فرصت شغلی

نوع همکاری: تمام‌وقت
سطح: ارشد (Senior)

اندازه شرکت: ۵۱-۲۰۰ نفر
 • همکاری با سایر افراد تیم (Ux/UI Designer و Back-end Developer)
 • بررسی و پاسخ‌گویی به موقع به مشکلات اعلام شده وب سایت
 • گزارش‌دهی دقیق و به موقع
 • آرشیو کردن مستندات به طور کامل منطبق بر اصول مستندسازی در برنامه‌نویسی

مهارت‌های ضروری:

 • Proficient understanding of web markup, including HTML5, CSS3
 • Basic understanding of server-side CSS pre-processing platforms, such as Less and Sass
 • Proficient understanding of client-side scripting and JavaScript frameworks, including jQuery
 • Good understanding of Depending on the specific case, a developer should have the knowledge of advanced JavaScript libraries and frameworks, such as AngularJS, KnockoutJS, BackboneJS, ReactJS, DurandalJS etc.
 • Good understanding of asynchronous request handling, partial page updates, and Ajax .
 • Basic knowledge of image authoring tools, to be able to crop, resize, or perform small adjustments on an image. Familiarity with tools such as as Gimp or Photoshop is a plus.
 • Good understanding of SEO principles and ensuring that application will adhere to them.
 • Optimizing web pages for maximum speed and scalability.
 • Solid understanding of HTML, Bootstrap, CSS and cross-browser compatibility.
 • Familiarity with Front-end frameworks (bootstrap, backbone, etc.)
 • Experience with mobile and social development/integrations, proficiency with WordPress themes and plugins is preferred .
 • Experience with Accessibility tools (Wave, AXE, and/or APM are a plus)
 • Familiarity with Browser developer tools
درخواست همکاری
به دنبال کار هستی؟

پروفایل حرفه‌ای خودت رو کامل کن کن و با یک کلیک برای فرصت‌های شغلی ایده‌آل خودت درخواست بده.

بریم به پروفایل!

آگهی‌های مشابه

برنامه‌نویس ارشد Front-end
تمام‌وقت حقوق بیش از ۱۲ میلیون تومان امکان دورکاری
JavaScript TypeScript React Angular Vue.js
برنامه‌نویس ارشد Front-end
تمام‌وقت
React JSX JavaScript Vue.js
توسعه‌دهنده ارشد Front-end
تمام‌وقت
React Angular JavaScript TypeScript
توسعه‌دهنده ارشد Front-end
تمام‌وقت حقوق بیش از ۱۲ میلیون تومان امکان دورکاری
Node.js React JSON REST SOAP