لوگوی شرکت Exa DataScience Lab

استخدام Data Engineer

۱۰ فروردین ۱۴۰۰

Exa DataScience Lab - تهران
حقوق تا ۸ میلیون تومان امکان دورکاری

تکنولوژی‌ها

فرصت شغلی

نوع همکاری: تمام‌وقت
سطح: جوان (Junior)
زمینه کاری شرکت: فناوری اطلاعات، نرم‌افزار و سخت‌افزار
اندازه شرکت: ۱۱-۵۰ نفر

Responsibilities:

 • Develop data-driven application.
 • Design large scale Software for real-time and batch processing
 • Programming in Python language.
 • Building reusable code and libraries for future use
 • Work with structured, semi-structure and unstructured data
 • Optimization of the application for maximum speed and scalability.

Requirements:

 • Intermediate in Python Programming language
 • Familiarity in Relational & NoSQL databases (Neo4j, Cassandra, …)
 • Intermediate in System Version Controls(Git, ...)

Preferred Requirements:

 • Familiarity in Message Brokers (Apache Kafka)
 • Familiarity with Scala Programming language
 • Familiarity with with Dockerization
 • Basic knowledge of DevOps Culture
 • Understanding with Big-data Architecture
 • Basic knowledge of T.D.D (Test Driven Development) procedure

Soft skills:

 • We are looking for someone who has skills like:
 • Commitment
 • Creative
 • Adaptivity with agile procedures like Scrum
 • Team-working
 • Self-management
 • High Enthusiasm
 • Problem solving
 • Fast Learning

مزایا

Insurance
Close-knit
Lunch
Occasional packages and gifts
breakfast
Flexible working hours
Bonus

درباره‌ی شرکت

ما اکنون در عصر «اگزابایت» زندگی می‌کنیم، جایی که در آن هر روز حدود ۲.۵ اگزابایت داده تولید می‌شود. شاید همیشه اندیشیده‌ایم حجم بالاتر داده، با خود قدرت بیشتر تحلیل، پیش‌بینی و حل مساله می‌آورد؛ با این حال همچنان هر روز به دنبال راه حلی برای چالش‌های پایان‌ناپذیر در زندگی اجتماعی، محیط‌زیست طبیعی، اقتصاد، تحصیل و آموزش و مانند آن می‌گردیم.

اگزا با بهره گیری از نیروهای متخصص و مجرب در حوزه علوم داده هر آنچه در داده‌های خود نمی‌بینید، به شما نشان می‌دهد. اگزا چشمان شما در میان مه داده هایی است که هر روز و هر لحظه به به تعدادشان افزوده می‌شود. فعالیت اگزا، توسعه مدل‌های استخراج اطلاعات سودمند از دل حجم عظیم داده‌های خام است.

محیط کاری ...

مشاهده‌ی پروفایل شرکت

درخواست همکاری
به دنبال کار هستی؟

پروفایل حرفه‌ای خودت رو کامل کن کن و با یک کلیک برای فرصت‌های شغلی ایده‌آل خودت درخواست بده.

بریم به پروفایل!

آگهی‌های مشابه

Data Engineer
DataChef - Amsterdam
تمام‌وقت حقوق بیش از ۱۲ میلیون تومان امکان دورکاری
Scala Apache Kafka Java Python Amazon RDS
Data Engineer
Smartech - تهران
تمام‌وقت امکان دورکاری
Selenium Kotlin NoSQL
مهندس داده (Data Engineer)
تمام‌وقت امکان دورکاری
NoSQL RDBMS Apache Airflow
Data Platform Architect
تمام‌وقت
Apache Spark Apache Kafka MongoDB Elasticsearch Redis

سایر آگهی‌های این شرکت

Front-end Developer (VueJs)
Exa DataScience Lab - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان
Vuejs2 JavaScript Git HTML5 CSS3
Software Testing Engineer (QC/QA)
Exa DataScience Lab - تهران
تمام‌وقت
Python PHP
PHP Laravel Back-end Developer
Exa DataScience Lab - تهران
تمام‌وقت
PHP Laravel Git OOP RESTful URL
Back-end Developer
Exa DataScience Lab - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان امکان دورکاری
Python Database Git