لوگوی شرکت Exa DataScience Lab

استخدام Front-end Developer (VueJs)

۹ اسفند ۱۳۹۹

Exa DataScience Lab - تهران
حقوق تا ۸ میلیون تومان

تکنولوژی‌ها

فرصت شغلی

نوع همکاری: تمام‌وقت
سطح: جوان (Junior)
زمینه کاری شرکت: IT, Computer
اندازه شرکت: ۱۱-۵۰ نفر

Responsibilities:

 • Participate on a Front-end team.
 • Develop smooth, highly-optimized and complex web pages and well-designed UI components and their UX.
 • Develop JavaScript code that interfaces with an external API and handles the response gracefully.
 • Develop, maintain and debug issues of our web applications.

 

Requirements:

 • Intermediate in Vue.js (2-3), the JavaScript framework and its ecosystem.
 • Familiarity with Nuxt.js.
 • Familiarity with RESTful API and JSON API.
 • Experience in Git.
 • Experience in JavaScript ( > ES6).
 • Experience in HTML5/CSS3.
 • Familiarity with clean code.
 • Understanding of key Design principles (like UX and responsive Design).
 • Familiarity with Adobe XD, Figma ,Zeplin.

Preferred Requirements:

 • Familiarity with Vuetify and Tailwindcss.
 • Familiarity with D3.js.
 • Familiarity with Webpack.
 • Familiarity with SPAs.
 • Familiarity with PWAs.
 • Familiarity with Sass.
 • Familiarity with TypeScript
 • Familiarity with Unit Testing.
 • Familiarity with UI frameworks. Material Design preferred.
 • Familiarity with JavaScript charts libraries.
 • Familiarity with Visualizing data.
 • Familiarity with Docker.
 • Familiarity with Laravel, the PHP framework.

Soft Skills:

 • Adaptivity with agile procedures like Scrum
 • Team-working
 • Self-management
 • High Enthusiasm
 • Problem solving

مزایا

Insurance
Close-knit
Lunch

درباره‌ی شرکت

ما اکنون در عصر «اگزابایت» زندگی می‌کنیم، جایی که در آن هر روز حدود ۲.۵ اگزابایت داده تولید می‌شود. شاید همیشه اندیشیده‌ایم حجم بالاتر داده، با خود قدرت بیشتر تحلیل، پیش‌بینی و حل مساله می‌آورد؛ با این حال همچنان هر روز به دنبال راه حلی برای چالش‌های پایان‌ناپذیر در زندگی اجتماعی، محیط‌زیست طبیعی، اقتصاد، تحصیل و آموزش و مانند آن می‌گردیم.

اگزا با بهره گیری از نیروهای متخصص و مجرب در حوزه علوم داده هر آنچه در داده‌های خود نمی‌بینید، به شما نشان می‌دهد. اگزا چشمان شما در میان مه داده هایی است که هر روز و هر لحظه به به تعدادشان افزوده می‌شود. فعالیت اگزا، توسعه مدل‌های استخراج اطلاعات سودمند از دل حجم عظیم داده‌های خام است.

محیط کاری ...

مشاهده‌ی پروفایل شرکت

درخواست همکاری
به دنبال کار هستی؟

پروفایل حرفه‌ای خودت رو کامل کن کن و با یک کلیک برای فرصت‌های شغلی ایده‌آل خودت درخواست بده.

بریم به پروفایل!

آگهی‌های مشابه

توسعه‌دهنده Front-end - VueJs
Pyango GmbH
تمام‌وقت حقوق تا ۱۲ میلیون تومان امکان دورکاری
JavaScript Vue.js Front-end
برنامه‌نویس VueJs
تمام‌وقت حقوق بیش از ۱۲ میلیون تومان
Vue.js HTML Front-end Nuxt.js
برنامه‌نویس Front-end
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان امکان دورکاری
JavaScript HTML5 React Git CSS3
توسعه‌دهنده Front-end -Reactjs
Intex - مشهد
تمام‌وقت حقوق تا ۴ میلیون تومان
JavaScript HTML5 Git CSS3 Redux

سایر آگهی‌های این شرکت

Data Engineer
Exa DataScience Lab - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان امکان دورکاری
Python Database
Back-end Developer
Exa DataScience Lab - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان امکان دورکاری
Python Database Git