زودتسک
Digital P2P Platform
ارائه خدمات روزمره
۱۳۹۵
۱-۱۰ نفر

زودتسک

با داشتن تجربه در راه ندازی چند استارتاپ در حوزه های مختلف تکنولوژی و خدمات، ما به دنبال گسترش و همکاری تیممان با کمک افراد نخبه دیگر هستیم. 

 

P2P SOD Platform

ما به دنبال ایجاد تحولی اساسی بر نحوه زندگی مردم با استفاده از ابزار و بستری نوین هستیم.

تکنولوژی‌های مورد استفاده
JavaScript PHP Android iOS MySQL Laravel Material Design Bootstrap 4 RESTful URL
فرصت‌های شغلی

استارتاپ ما بر روی محصولی با مدل پلتفرم در حوزه تکنولوژی و با رویکردی کاملا نوآورانه در حوزه درآمدزایی و تحت حمایت شتابدهنده شریف فعالیت می کند و با هدف دگرگون کردن نحوه تعامل همه ما ...

PHP
MySQL
Laravel
WebSocket
Scrum
Webservices Client

دانشگاه شریف، مجتمع خدمات فناوری، شتابدهنده شریف