شرکت نرم افزاری یگانه
خلاقیت
تولید نرم افزارهای اداری و مالی و دانشگاهی
۱۳۸۶
۱۱-۵۰ نفر

درباره

شرکت " گسترش فناوران اطلاعات یگانه" با اخذ مجوز از شورای عالی انفورماتیک در سال 1386، با بهره گیری از نیروهای فنی متخصص و کارشناسـان خبـره دانشگاهی فعالیت خود را در زمینه مشاوره، طراحی، تولید، اجرا و پشتیبانی نرم افزار آغاز نمـود و همواره تلاش می‌نماید تـا با درک صحیح از نیـازهای بـازار و دستیابـی به راهکارهای نویـن، راه حل های نرم‌افزارهـای خود را ارتـقاء بخشیـده و تا جز برترین شرکت های نرم افزار ایران باشد.

تکنولوژی‌های مورد استفاده
C#

تهران خیابان شریعتی خیابان طالقانی