لوگوی شرکت DataCoLab

DataCoLab

برنامه‌نویسی و دیتا
فناوری اطلاعات، نرم‌افزار و سخت‌افزار
۱۳۹۸
۱۱-۵۰ نفر

شرکت در زمینه‌های مختلف برنامه‌ نویسی و دیتا در ابعاد بین المللی فعالیت دارد. فعالیت‌ شامل تمام زمینه‌ها میباشد، و‌‌‌ با توسعه روز افزون همراه است. ما‌‌ از تمام‌ برنامه‌ نویسان مشتاق دعوت به همکاری میکنیم و مایل هستیم‌ در تمام فیلد‌های موجود گسترش پیدا کنیم.

مزایا

Flextime
Remote
Insurance
High Tech

فرصت‌های شغلی

استخدام Data Scientist جوان (Junior)

DataCoLab
تمام‌وقت امکان دورکاری
Machine Learning Data Science NLP Computer Science

استخدام Back-end Developer ارشد (Senior)

DataCoLab
تمام‌وقت امکان دورکاری
Python DevOps Git Docker

فرصت‌های شغلی بسته شده

استخدام Data Scientist ارشد (Senior)

بسته‌شده
DataCoLab
تمام‌وقت امکان دورکاری
Data Science Computer Science NLP Data Analysis Vision

استخدام Back-end Developer ارشد (Senior)

بسته‌شده
DataCoLab
تمام‌وقت امکان دورکاری
Django Back-end Git Web Frameworks

استخدام Data Scientist جوان (Junior)

بسته‌شده
DataCoLab
تمام‌وقت امکان دورکاری
NLP Data Science Artificial Intelligence Computer Science

استخدام UX designer ارشد (Senior)

بسته‌شده
DataCoLab
پروژه‌ای امکان دورکاری
Indesign Adobe Illustrator Photoshop Sketchup

استخدام Android Developer ارشد (Senior)

بسته‌شده
DataCoLab
تمام‌وقت امکان دورکاری
Android Kotlin

استخدام iOS Developer ارشد (Senior)

بسته‌شده
DataCoLab
تمام‌وقت امکان دورکاری
iOS Swift iOS Frameworks

استخدام C++ programmer جوان (Junior)

بسته‌شده
DataCoLab
تمام‌وقت حقوق تا ۴ میلیون تومان امکان دورکاری
C++ Python Data Science

استخدام Data Scientist ارشد (Senior)

بسته‌شده
DataCoLab
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان امکان دورکاری
NLP Data Science Artificial Intelligence OCR Quantitative Finance

استخدام Data Scientist ارشد (Senior)

بسته‌شده
DataCoLab
تمام‌وقت حقوق تا ۴ میلیون تومان امکان دورکاری
Data Science Neural Network NLP Artificial Intelligence

استخدام Data Scientist جوان (Junior)

بسته‌شده
DataCoLab
تمام‌وقت حقوق تا ۳ میلیون تومان امکان دورکاری
NLP Artificial Intelligence OCR Computer Science Data Analysis

تکنولوژی‌های فنی

Machine Learning NLP Data Science Computer Science Data Analysis Numerical