لوگوی شرکت YapAiTek

YapAiTek

برنامه‌نویسی و دیتا
دیتا
۱۱-۵۰ نفر

شرکت در زمینه‌های مختلف برنامه‌ نویسی و دیتا در ابعاد بین المللی فعالیت دارد. فعالیت‌ شامل تمام زمینه‌ها میباشد، و‌‌‌ با توسعه روز افزون همراه است. ما‌‌ از تمام‌ برنامه‌ نویسان مشتاق دعوت به همکاری میکنیم و مایل هستیم‌ در تمام فیلد‌های موجود گسترش پیدا کنیم.

مزایا

Flextime
Remote
Insurance
High Tech

فرصت‌های شغلی بسته شده

استخدام Data Scientist جوان (Junior)

بسته‌شده
YapAiTek
تمام‌وقت امکان دورکاری
NLP Data Science Artificial Intelligence Computer Science

استخدام UX designer ارشد (Senior)

بسته‌شده
YapAiTek
پروژه‌ای امکان دورکاری
Indesign Adobe Illustrator Photoshop Sketchup

استخدام Android Developer ارشد (Senior)

بسته‌شده
YapAiTek
تمام‌وقت امکان دورکاری
Android Kotlin

استخدام iOS Developer ارشد (Senior)

بسته‌شده
YapAiTek
تمام‌وقت امکان دورکاری
iOS Swift iOS Frameworks

استخدام C++ programmer جوان (Junior)

بسته‌شده
YapAiTek
تمام‌وقت حقوق تا ۴ میلیون تومان امکان دورکاری
C++ Python Data Science

استخدام Data Scientist ارشد (Senior)

بسته‌شده
YapAiTek
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان امکان دورکاری
NLP Data Science Artificial Intelligence OCR Quantitative Finance

استخدام Data Scientist ارشد (Senior)

بسته‌شده
YapAiTek
تمام‌وقت حقوق تا ۴ میلیون تومان امکان دورکاری
Data Science Neural Network NLP Artificial Intelligence

استخدام Data Scientist جوان (Junior)

بسته‌شده
YapAiTek
تمام‌وقت حقوق تا ۳ میلیون تومان امکان دورکاری
NLP Artificial Intelligence OCR Computer Science Data Analysis

استخدام Data Scientist ارشد (Senior)

بسته‌شده
YapAiTek
تمام‌وقت امکان دورکاری
Python OpenCV NLP Data Science Computer Science

استخدام Backend and DevOps developer ارشد (Senior)

بسته‌شده
YapAiTek
تمام‌وقت امکان دورکاری
Python Django Docker DevOps

تکنولوژی‌های فنی

Machine Learning NLP Data Science