لوگوی شرکت گیتی سامانه نوین شرق

گیتی سامانه نوین شرق

شرکت IT
فناوری اطلاعات، نرم‌افزار و سخت‌افزار
۱۳۹۶
۱۱-۵۰ نفر

wsafar

تیم فنی شرکت تیمی جوان، صمیمی و با پشتکار هستند.

شرکتی که در حوزه فناوری اطلاعات و زمینه رزرواسیون هتل‌های بین المللی مشغول به فعالیت می‌باشد.

مزایا

بیمه
محیط صمیمی

فرصت‌های شغلی بسته شده

استخدام Senior Front-end Developer ارشد (Senior)

بسته‌شده
گیتی سامانه نوین شرق - مشهد
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان
HTML CSS JavaScript React Redux

استخدام برنامه‌نویس Front-end جوان (Junior)

بسته‌شده
گیتی سامانه نوین شرق - مشهد
تمام‌وقت حقوق تا ۴ میلیون تومان
JavaScript React HTML CSS Photoshop

استخدام برنامه‌نویس React Native آشنا به Swift جوان (Junior)

بسته‌شده
گیتی سامانه نوین شرق
تمام‌وقت حقوق تا ۴ میلیون تومان
Swift React Native TypeScript Redux

استخدام برنامه‌نویس Back-End جوان (Junior)

بسته‌شده
گیتی سامانه نوین شرق - مشهد
تمام‌وقت حقوق تا ۴ میلیون تومان
PHP MySQL Yii2

استخدام برنامه‌نویس Front-end جوان (Junior)

بسته‌شده
گیتی سامانه نوین شرق - مشهد
تمام‌وقت حقوق تا ۴ میلیون تومان
JavaScript HTML jQuery CSS AngularJS

استخدام برنامه‌نویس با تخصص React Native جوان (Junior)

بسته‌شده
گیتی سامانه نوین شرق - مشهد
تمام‌وقت حقوق تا ۴ میلیون تومان
Java Swift React Redux React Router React Navigation

استخدام برنامه‌نویس با تخصص React Native جوان (Junior)

بسته‌شده
گیتی سامانه نوین شرق - مشهد
تمام‌وقت حقوق تا ۳ میلیون تومان
Java React Swift React Router React Navigation

استخدام برنامه‌نویس Back-End(مشهد) جوان (Junior)

بسته‌شده
گیتی سامانه نوین شرق - مشهد
تمام‌وقت حقوق تا ۳ میلیون تومان
PHP MySQL Framework7

استخدام برنامه‌نویس Front-end(مشهد) جوان (Junior)

بسته‌شده
گیتی سامانه نوین شرق - مشهد
تمام‌وقت حقوق تا ۳ میلیون تومان
JavaScript HTML jQuery CSS Bootstrap 4

استخدام برنامه‌نویس Front-End جوان (Junior)

بسته‌شده
گیتی سامانه نوین شرق - مشهد
تمام‌وقت حقوق تا ۲ میلیون تومان
HTML jQuery Angular Bootstrap 4

تکنولوژی‌های فنی

JavaScript PHP HTML jQuery CSS MySQL Yii2

مشهد

بلوار جانباز- بین جانباز شمالی ۲ و ۴ ساختمان هواپیمایی قطری