یونش
یونش یک پلتفرم تعاملی مدیریت یادگیری است
آموزش
۱۳۹۵
۱-۱۰ نفر

فرهنگ تیم

 استارتاپ یونش فضایی پویا و خلاق دارد؛ همه به یک اندازه نقش دارند و نقش همه مهم و تاثیرگذار است. فرهنگ ما در استارتاپ یونش فرهنگ اعتماد، صمیمیت و اشتیاق است. 

ماموریت ما در یونش این است که اساتید و دانشجویان با بهره گیری از خدمات و محتوای آموزشی برتر، راه موفقیت را به آسانی طی کنند.

درباره یونش

یونش پلتفرم تعاملی مدیریت یادگیری آنلاین است، ما محیطی رو به دانش پژوهان و اساتید ارائه میدیم که به تعامل و مشارکت علمی و آموزشی بپردازند. یونش همانند یک کلاس درس مجازی، مکمل کلاس درس اصلی است، اساتید می‌توانند مشارکت و تعامل علمی دانشجویان در داخل و خارج کلاس را افزایش دهند و در پنل اختصاصی خود ارتباط با دانشجویان را مدیریت کنند.

تکنولوژی‌های مورد استفاده
PHP CakePHP Bootstrap 4

کارگرشمالی، پردیس فنی دانشگاه تهران، شتابدهنده آواتک