لوگوی شرکت فینوکام

فینوکام

ارائه راهکارهای سازمانی و ملی
فناوری اطلاعات، نرم‌افزار و سخت‌افزار
۱۱-۵۰ نفر

شرکت فینوکام با ارائه راهکارهای سازمانی در مقیاس بسیار بزرگ در حال فعالیت است. تیم تخصصی و فنی این شرکت با بهره گیری از بروز‌ترین تکنولوژی‌ها، پروژه‌های مهم ملی را طراحی و پشتیبانی می‌کند.
نیروی انسانی مهمترین رکن این شرکت است و در فضای کاملا صمیمی و دوستانه رشد روزافزون پرسنل را در دستور کار خود قرار میدهد.

با توجه به گستردگی حجم سرویس‌ها و پروژه‌ها، تیم‌های تخصصی این شرکت از افراد حرفه‌ای، توانمند و با روحیه تیمی بالا تشکیل شده است.
از جمله ویژگی‌های قابل ذکر این مجموعه، رشد سطح تخصصی و تجربی متخصصان، به دلیل تنوع و پویایی پروژه‌های در دست انجام بوده و این موضوع سبب میشود تا پرسنل، فضای عالی جهت رشد را داشته باشند.
این شرکت به دلیلی دارا بودن مجوز دانش بنیانی از معاونت علمی ریاست جمهوری، امکان جذب سرباز به صورت امریه را نیز دارد.

بی صبرانه منتظر شما هستیم...

مزایا

ساعت کاری منعطف
دوره های آموزشی
پروژه های ملی
حقوق به موقع و متناسب با توانایی ها(بیش از متوسط دیگر شرکت ها)
تیم نخبه
گذراندن دوره ی خدمت سربازی

فرصت‌های شغلی

استخدام توسعه‌دهنده Back-end) Java/JEE) جوان (Junior)

فینوکام - تهران
تمام‌وقت حقوق بیش از ۱۲ میلیون تومان
Java Back-end MySQL Spring Hibernate

استخدام توسعه‌دهنده React) Front-end) جوان (Junior)

فینوکام - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۱۲ میلیون تومان
React Front-end JavaScript CSS3 Redux

فرصت‌های شغلی بسته شده

استخدام توسعه‌دهنده Back-end) Java/JEE) جوان (Junior)

بسته‌شده
فینوکام - تهران
تمام‌وقت حقوق بیش از ۱۲ میلیون تومان
Java Back-end MySQL Spring Hibernate

استخدام توسعه‌دهنده React) Front-end) جوان (Junior)

بسته‌شده
فینوکام - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۱۲ میلیون تومان
React Front-end JavaScript CSS3 Redux

تکنولوژی‌های فنی

Java SQL React Linux Spring PostgreSQL Oracle Hibernate Nginx Jenkins IntelliJ Idea Servlets Spring Security Apache Kafka Redis RabbitMQ Gitlab Gitlab CI Spring Cloud Netflix Zuul

Java
Servlet
SLF4J
Logback
Maven
JUnit
Mickito
cucumber
SQL
JDBC
JPA
Hibernate
MySQL5
GEO in MySQL8
Oracle
Postgres
GEO in Postgres
GEO in Redis
H2
Spring IOC
Spring MVC
Spring Boot
Apache Tomcat
Spring Cloud
Spring Security
Spring Eureka
Netflix Zuul
hystrix Circuit Breaker
netflix config server
Saga
FeignClient
Swagger
Git
GitLab
Nginx
Intellij IDEA
Postman
Hazelcast
Drools
BPMN2
Activiti
ThymeLeaf
Linux
Kafka
RabbitMQ
Redis
Apache Camel
JMeter
Java Profiling
Prometheus
Grafana
Zipkin
ELK Stack
Zookeeper
Selenium
Sonar
GitLab CI
Jenkins
Docker
Docker Compose
apache commons
apache poi
mapstruct
reflections
Html
Css
Javascript
React
NextJs

تهران

میدان نیلوفر