تیکام
تیکام یه پیام‌رسان تیمیه با هدف ایجاد تمرکز و بهره‌وری موقع کار!
پیام‌رسان تیمی
۱۳۹۵
۱-۱۰ نفر

درباره‌ی تیکام

تیکام یه پیام‌رسان تیمیه که یه هدف داره. ایجاد تمرکز و بهره‌وری بیشتر برای اعضای تیم‌ها موقع کار کردن!
تیم ما فضای دوستانه و جوانی داره و در حال حاضر هم دفتر کارمون تو مرکز فنّاوری دانشگاه شریفه.

تکنولوژی‌های مورد استفاده
AngularJS Node.JS Django Django REST Framework

دانشگاه صنعتی شریف