اسنپ
اسنپ بزرگترین بستر حمل و نقل درون شهری در ایران است!
حمل و نقل درون شهری
۱۳۹۰
۵۱-۲۰۰ نفر

اسنپ

اسنپ بزرگترین و پراستفاده‌ترین بستر سفر اشتراکی در ایران است.

تکنولوژی‌های مورد استفاده
PHP Android iOS MySQL Serverside Javascript
فرصت‌های شغلی

اسنپ جوانگراست و به همین دلیل اعضای آن را جوانانی پر انرژی، پویا، مستعد و حرفه‌ای تشکیل داده. ما همیشه به دنبال افرادی شبیه به خودمان می‌گردیم تا هر روز قوی‌تر از روز قبل پیش برویم. ...

اسنپ جوانگراست و به همین دلیل اعضای آن را جوانانی پر انرژی، پویا، مستعد و حرفه‌ای تشکیل داده. ما همیشه به دنبال افرادی شبیه به خودمان می‌گردیم تا هر روز قوی‌تر از روز قبل پیش برویم. ...

Java
Android
Git
SQLite

اسنپ جوانگراست و به همین دلیل اعضای آن را جوانانی پر انرژی، پویا، مستعد و حرفه‌ای تشکیل داده. ما همیشه به دنبال افرادی شبیه به خودمان می‌گردیم تا هر روز قوی‌تر از روز قبل پیش برویم. ...

iOS
Objective-C
Swift
Git

اسنپ جوانگراست و به همین دلیل اعضای آن را جوانانی پر انرژی، پویا، مستعد و حرفه‌ای تشکیل داده. ما همیشه به دنبال افرادی شبیه به خودمان می‌گردیم تا هر روز قوی‌تر از روز قبل پیش برویم. ...

PHP
MySQL
Laravel

جردن - خیابان سعیدی - تقاطع مهرداد - پلاک ۱ - واحد ۴