لوگوی شرکت Konect

Konect

گروه کانکت
سامانه هوشمند ترافیکی
۱۳۹۰
۱۱-۵۰ نفر

گروه کانکت دانشگاه صنعتی شریف از سال ۱۳۹۰ در حوزه ترافیک یک از شرکت‌های پویا و پر افتخار بوده است که توانسته با گردهم آوردن نخبه‌های دانشگاه‌های برتر کشوری پروژه‌های بزرگی را در سطح کشور با موفقیت به انجام برساند. حوزه فعالیت این شرکت تولید سامانه‌های ثبت تخلف پلاک خوان و سرعت سنج و سامانه‌های سیار خودرویی است.

برای اطلاعات بیشتر به سایت sharifsys.com مراجعه نمایید.

فرصت‌های شغلی

استخدام متخصص پردازش تصویر با شبکه‌های عمیق ارشد (Senior)

Konect
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان
C++ Linux TensorFlow Yolo

استخدام مهندس مسلط به مباحث Big Data مدیر فنی

Konect - تهران
پاره‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان امکان دورکاری
MySQL Linux NoSQL

تکنولوژی‌های فنی

C++ MySQL Linux Image Processing