لوگوی شرکت گروه بین المللی صدرا

گروه بین المللی صدرا

گروه بین المللی صدرا ، فعال در حوزه فناوری و اطلاعات
فناوری و اطلاعات
۱۳۹۶
۱-۱۰ نفر

گروه بین المللی صدرا با مسئولیت محدود ارئه دهنده خدمات در حوزه فن آوری و اطلاعات وشریک تجاری قابل اعتماد در این زمینه درداخل و خارج ایران می‌باشد. ما ارائه دهنده راه حل‌های سریع ومدرن وخدمات ارزشمند برای شرکت هایی هستیم که می‌خواهند کل یا جزئی از کار خود را به این حوزه منتقل کنند ما متعهد برای ایجاد ارزش افزوده برای مشتریان خود هستیم. تاکید ما درعملکرد بر بهینه سازی سازمانی وایده پروری مستمر در یک فرآیند چابک می‌باشد. ما بر تسریع توسعه نرم افزار ازطریق ترکیبی از ایده پروری ، افراد و فن آوری‌های درجه اول تمرکز می‌کنیم، که درمجموع منجر به ارائه راه حل‌های پیشرفته برای مشتریان و ایجاد ارزش برای کسب و کار آن‌ها در هرطیفی از کسب وکار خواهد شد.

تکنولوژی‌های فنی

PHP MySQL Node.JS Laravel MongoDB React Native Vue.js