لوگوی شرکت Rambody (Farosa Technologies)

Rambody (Farosa Technologies)

پلتفرم ارتباط بین مربی و ورزشکار
مخابرات و ارتباطات
۲۰۱۸
۱۱-۵۰ نفر

شرکت Rambody (Farosa Technologies)

تیم از گروهی از متخصصین حرفه‌ای و با تجربه در همه بخشها بهره میبرد. مدیر تیم فنی برنامه نویسی یکی از مدیران ارشد در شرکت مایکروسافت در دفتر مرکزی این شرکت در سیاتل می‌باشد

Rambody

رمبادی استارتاپی با مدل درآمدی جدید جهت طراحی و ارائه برنامه تمرینی و غذایی برای همه مربیان در سراسر دنیاست

این شرکت به نام Farosa Technologies Inc در کانادا، استان آلبرتا، شهر کلگری قرار دارد.

آدرس وبسایت Rambody.ca

در ژانویه سال ۲۰۱۹ بصورت رسمی لانچ شده و در حال حاضر بدون تبلیغات و بصورت ارگانیک 40 هزار یورز دارد.

مدیر تیم فنی یکی از مدیران ارشد شرکت مایکروسافت و ساکن شهر سیاتل می‌باشند. مدیر عامل شرکت ایرانی بوده به همین دلیل شرکت همکاری گسترده‌ای با افراد با استعداد حاضر در ایران دارد. امکان و ابزارهای همکاری بصورت دورکاری فراهم می‌باشد

مزایا

عدم محدودیت در پرداخت حقوق
ساعت کاری منعطف
دور کاری

فرصت‌های شغلی

استخدام Front-end Software Developer ارشد (Senior)

Rambody (Farosa Technologies) - شیراز
تمام‌وقت حقوق بیش از ۱۲ میلیون تومان امکان دورکاری
React TypeScript React Native

فرصت‌های شغلی بسته شده

استخدام Back End Software Developer ارشد (Senior)

بسته‌شده
Rambody (Farosa Technologies)
تمام‌وقت حقوق تا ۱۲ میلیون تومان امکان دورکاری
Node.js TypeScript

استخدام Front End Software Developer ارشد (Senior)

بسته‌شده
Rambody (Farosa Technologies)
تمام‌وقت حقوق تا ۱۲ میلیون تومان امکان دورکاری
TypeScript React Native React GraphQL Web Component

استخدام تیم MobileApp Development شرکت کانادایی ارشد (Senior)

بسته‌شده
Rambody (Farosa Technologies) - شیراز
تمام‌وقت حقوق تا ۱۲ میلیون تومان امکان دورکاری
JavaScript TypeScript MongoDB React Native Azure DevOps

استخدام تیم WebApp Development در شرکت کانادایی ارشد (Senior)

بسته‌شده
Rambody (Farosa Technologies) - شیراز
تمام‌وقت حقوق بیش از ۱۲ میلیون تومان
Node.js React TypeScript Azure DevOps

استخدام توسعه‌دهنده Front-end ارشد (Senior)

بسته‌شده
Rambody (Farosa Technologies) - تهران
پروژه‌ای حقوق بیش از ۱۲ میلیون تومان امکان دورکاری
React TypeScript GraphQL

استخدام توسعه‌دهنده Back-end ارشد (Senior)

بسته‌شده
Rambody (Farosa Technologies)
پروژه‌ای حقوق بیش از ۱۲ میلیون تومان امکان دورکاری
Node.js TypeScript Back-end

تکنولوژی‌های فنی

JavaScript Node.js React TypeScript MongoDB Azure React Native Azure DevOps

تهران

دفتر ایران: ندارد دفتر کانادا: ۴۲۹ ۸ Ave SE Calgary, AB Canada