لوگوی شرکت promodo

promodo

ایجاد بازار اپلیکیشن
وب، برنامه نویسی، تبلیغات
۱-۱۰ نفر

شرکت به صورت استارتاپ در حوزه IT شروع به کار کرده و در حال گسترش فعالیت خود در زمینه تبلیغات و بازی آنلاین و طراحی سایت می‌باشد.

در زمینه تبلیغات با استفاده از تیم برنامه نویسی توانستیم طی فرآیندی گرفتن آگهی بر روی Video Wall در برخی مراکز خرید را تجربه کنیم که ایده‌ای بسیار جذاب و کارآمد بود.

مزایا

حقوق و پاداش خوب
تایم Fixable , Flexible

فرصت‌های شغلی

استخدام Node.js Developer ارشد (Senior)

promodo - تهران
تمام‌وقت حقوق بیش از ۱۲ میلیون تومان
Node.js Socket.IO MongoDB Nestjs RESTful Authentication

استخدام Developer JVM (Java, Kotlin, Scala) ارشد (Senior)

promodo - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۱۲ میلیون تومان
Akka Vert.X Spring

استخدام Developer Python ارشد (Senior)

promodo - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۱۲ میلیون تومان
Django Flask Celery

استخدام .NET Core Developer ارشد (Senior)

promodo - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۱۲ میلیون تومان
.NET Core SignalR C++ Aspnetboilerplate Akka.NET

فرصت‌های شغلی بسته شده

استخدام Node.js Developer ارشد (Senior)

بسته‌شده
promodo - تهران
تمام‌وقت حقوق بیش از ۱۲ میلیون تومان
Node.js Socket.IO MongoDB Nestjs RESTful Authentication

استخدام Node.js Developer ارشد (Senior)

بسته‌شده
promodo - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۱۲ میلیون تومان
Node.js Socket.IO MongoDB Nestjs RESTful Authentication

استخدام توسعه‌دهنده backend node js ارشد (Senior)

بسته‌شده
promodo - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۱۲ میلیون تومان
Node.js Socket.IO MongoDB Nestjs RESTful Authentication

استخدام Unity برنامه‌نویس ارشد (Senior)

بسته‌شده
promodo - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۱۲ میلیون تومان
WebSocket Unity2D Sockets Unity3D UI/UX

استخدام Node.js Developer ارشد (Senior)

بسته‌شده
promodo - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۱۲ میلیون تومان
Node.js Socket.IO MongoDB Nestjs RESTful Authentication

استخدام متخصص یونیتی آقا ارشد (Senior)

بسته‌شده
promodo - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان
Unity2D C# Unity3D Socket.IO Unityscript

استخدام Unity Developer ارشد (Senior)

بسته‌شده
promodo - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۱۲ میلیون تومان
Sockets Unity3D WebSocket UI/UX Unity2D

استخدام Node.js Developer ارشد (Senior)

بسته‌شده
promodo - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۱۲ میلیون تومان
Node.js MongoDB Socket.IO Nestjs RESTful Authentication

تکنولوژی‌های فنی

JavaScript Node.js Laravel MongoDB Vue.js Unity3D Mongoose Content Script Unity2D