شبکه اجتماعی پروفایل

شبکه اجتماعی پروفایل
IT
۱۱-۵۰ نفر

پروفایل در طی دو سال گذشته مسیر پر فراز و نشیب خود از کارت ویزیت آنلاین برای متخصصان ایرانی تا یک شبکه اجتماعی را طی کرده و مصمم‌تر از همیشه به سمت چشم‌انداز خود درحال حرکت است. ماموریت ما ارائه بستری امن، کاربر پسند و با استانداردهای جهانی برای کمک به فضای هم‌افزایی میان کاربران ایرانی و در جهت ارتقای فضای تخصصی کشوراست. به همین دلیل در پروفایل هر روز چالش و مسئله‌ای جدید برای حل کردن در انتظار تیم پروفایل است.

مزایا

امریه دانش بنیان
بیمه تامین اجتماعی، بیمه تکمیلی

تکنولوژی‌های فنی

Java HTML ReactJS Docker React Native React Redux Microservices Redux Saga Immutable.Js

مشهد

بلوارفکوری، فکوری ۲۱، پلاک ۱۱