پارس فناوران مبتکر
برترین شرکت مشاوره و تولید زیرساخت و سیستم‌های سفارش مشتری در ایران
فناوری اطلاعات
۱۳۸۴
۵۱-۲۰۰ نفر

چشم انداز شرکت پارس فناوران مبتکر

شرکت پارس فن آوران مبتکر فعاليت‌هاي خود را بر اساس انجام تحقيقات گسترده در زمينه‌ي شبكه‌هاي پيشرفته، تولید نرم افزار ،امنيت اطلاعات و ارتباطات و تكنولوژيهاي نوين بنا نهاده است. اين شركت با دارا بودن تجربه‌ي ارزنده در پياده سازي و ارائه مشاوره در زمينه‌هاي تخصصي دیتا سنتر و تولید نرم افزار نقش موثري را در اجراي موفق پروژه‌ها ايفا مي‌نمايد.یکی ازمهمترین ویژگی های این شرکت را می توان فعالیت انحصاری در زمینه شبکه و نرم افزار دانست در حال حاضر اين شرکت داراي كادر اجرايي با تحصيلات عالي مي باشد. شرکت نيز ارتقا دانش، قابليت‌‌ها و مهارت‌هاي منابع انساني و ذينفعان اصلي خود را به عنوان هدف اصلي خود انتخاب كرده است، به نحوي كه نيازهاي حال و آينده مشتريان را پوشش دهد.

تکنولوژی‌های مورد استفاده
PHP Android iOS MySQL Node.JS PostgreSQL Go Redis Virtualization RESTful Architecture Zabbix