لوگوی شرکت توسعه آفرینان سینمای نوین

توسعه آفرینان سینمای نوین

ایجاد و توسعه بسترهای ارائه ویدئو
ویدئو
۱۱-۵۰ نفر

ایجاد و توسعه بسترهای نشر ویدئو

ارائه خدمات در حوزه محتوای چندرسانه‌ای (از قبیل تأمین، غنی‌بخشی، مدیریت، تحویل محتوای مفید و اثربخش) در چارچوب ارزش‌های ایرانی - اسلامی به دارندگان، تولیدکنندگان و متقاضیان محتوا

تکنولوژی‌های فنی

PHP Python CSS MySQL ReactJS Laravel Drupal

تهران

خیابان کریم خان