توسعه آفرینان سینمای نوین
ایجاد و توسعه بسترهای ارائه ویدئو
ویدئو
۱۱-۵۰ نفر

ایجاد و توسعه بسترهای نشر ویدئو

ارائه خدمات در حوزه محتوای چندرسانه‌ای (از قبیل تأمین، غنی‌بخشی، مدیریت، تحویل محتوای مفید و اثربخش) در چارچوب ارزش‌های ایرانی - اسلامی به دارندگان، تولیدکنندگان و متقاضیان محتوا

تکنولوژی‌های مورد استفاده
PHP Python CSS MySQL ReactJS Laravel Drupal

فرصت‌های شغلی

PHP
MySQL
Node.JS
Linux
Laravel

HTML
CSS
ReactJS
Vue.js
Sass
React Redux
LESS
Next.Js
Serverside Javascript

خیابان کریم خان