نوکاوان
پلت فرم توسعه شبکه
شبکه های اجتماعی - مدیریت دانش
۳
۱۱-۵۰ نفر

شرکت نوکاوان با هدف ایجاد و توسعه امتداد مجازی هویت های حقیقی در جهان خارج و تسهیل فرآیند ها و فعالیت ها، تلاش می نماید که از اتلاف زمان و انرژی در تمدن جدید ایرانی اسلامی جلوگیری نماید.

تکنولوژی‌های مورد استفاده
Android Python Django CSS3 GraphQL React Jsx Scrum

چهار راه ولیعصر عج، خیابان بزرگمهر، مجموعه نوکاوان