لوگوی شرکت آکادمی کارگزاری مفید

آکادمی کارگزاری مفید

سنجش مهارت برنامه نویسی
front-end developer
۵۰۱-۱۰۰۰ نفر

آکادمی مفید مشتاق همکاری با افراد نخبه هست. بنابراین در دوره‌های بورس‌آموزی که برگزار میکنه به دنبال آموزش و کشف استعدادهاست. اگه توانایی فردی برای مجموعه ثابت شه و به این نتیجه برسیم که میتونه برای مجموعه خلق ارزش داشته باشه از استعداد و توانایی‌هاشون استفاده خواهیم کرد.

تکنولوژی‌های فنی

Angular Vue.js
آگهی‌های جدید استخدام برنامه‌نویس را در کانال Quera Careers دنبال کنید.