مکتب شریف
مدرسه‌ی تعاملی کاروندی برنامه نویسی
برنامه نویسی
۱۳۹۵
۵۱-۲۰۰ نفر

مدرسه کاروندی تعاملی برنامه‌نویسی

مکتب گروهی متشکل از نخبگان است که ماموریت آن سرازیر کردن جریانی از نیروهای توانمند و متعهد برنامه‌نویس به سوی صنعت نرم افزار ایران است. مکتب اولین مدرسه‌ی برنامه‌نویسی ایران است که با دوره‌های آموزشی بلند مدت و عملیاتی خود، امکان تربیت پر بازده نیروی کار جوان و خلاق و در عین حال متعهد را فراهم می‌کند.

تکنولوژی‌های مورد استفاده
JavaScript Java HTML CSS MySQL SQL Ajax Linux DataBase Spring Angular Hibernate REST Github Java EE Networking UML Bootstrap 4 git-svn Resume
فرصت‌های شغلی

👨‍💻 مکتب شریف از #آقایان متعهد و مشتاق به برنامه‌نویسی دعوت به عمل می‌آورد در دوره‌های آموزشی-استخدامی ‌‌این مجموعه شرکت نمایند.