لوگوی شرکت مهنا

مهنا

تولیدکننده نرم‌افزارهای تخصصی و سفارشی
فناوری اطلاعات، نرم‌افزار و سخت‌افزار
۱۳۸۸
۱۱-۵۰ نفر

شرکت مهندسی هرمزان نیروی ایرانیان (مهنا) در سال ۱۳۸۸ با هدف ارائه خدمات بر بستر فن آوری اطلاعات و انجام فعالیت‌های اجرایی، پژوهشی و مشاوره و توسعه فناوری مورد نیاز صنایع گوناگون از جمله برق، پترو شیمی، صنایع نفت و مخابرات تاسیس گردید . مهمترین فعالیت‌ها و خدمات این شرکت ارائه راهکارهای متنوع در حوزه ارتباطات مخابراتی و اینترنتی، تولید نرم افزارهای تخصصی و سفارش مشتری، تولید نرم افزارهای مبتنی بر سرویس‌های مکانی (GIS)، خدمات مراکز تماس، خدمات مراکز داده و امنیت اطلاعات و... است.

مزایا

ارتقا دانش فنی
امنیت شغلی
ساعت کار و اضافه کار منعطف
بیمه تکمیلی

فرصت‌های شغلی

استخدام توسعه‌دهنده (#Back-end (C ارشد (Senior)

مهنا - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان امکان دورکاری
C# ASP.NET MVC ASP.NET Core

استخدام توسعه‌دهنده (#Front-end (C ارشد (Senior)

مهنا - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان امکان دورکاری
JavaScript C# HTML5 Blazor Single Page Application

استخدام برنامه‌نویس C# Desktop Application جوان (Junior)

مهنا - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان
C# SQL Server IIS Database Design Windows Forms Designer

استخدام برنامه‌نویس ویندوز #C و SQL Server جوان (Junior)

مهنا - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان امکان دورکاری
C# SQL Server IIS Database Design Windows Forms Designer

استخدام تحلیل‌گر تخصصی نرم افزار جوان (Junior)

مهنا - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان
Analysis Unit Testing

استخدام برنامه‌نویس وب Blazor جوان (Junior)

مهنا - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان امکان دورکاری
C# Blazor .NET Core UI/UX

استخدام برنامه‌نویس وب #C جوان (Junior)

مهنا - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان امکان دورکاری
C# Blazor JavaScript .NET Core UI/UX

استخدام برنامه‌نویس Xamarin ارشد (Senior)

مهنا - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان امکان دورکاری
Xamarin.Forms JavaScript C# Xamarin TFS

استخدام برنامه‌نویس (C# (ArcGIS SDK ارشد (Senior)

مهنا - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان امکان دورکاری
C# Arcgis JavaScript Web API Arcgis Js API

استخدام تحلیل‌گر و آزمونگر نرم افزار جوان (Junior)

مهنا - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۴ میلیون تومان
Analysis Unit Testing IIS

استخدام پشتیبان فنی و آزمون‌گر نرم افزار جوان (Junior)

مهنا - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان
C# SQL Server

فرصت‌های شغلی بسته شده

استخدام برنامه‌نویس ویندوز #C و SQL Server جوان (Junior)

بسته‌شده
مهنا - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان امکان دورکاری
C# SQL Server IIS Database Design Windows Forms Designer

استخدام پشتیبان فنی و آزمون‌گر نرم افزار جوان (Junior)

بسته‌شده
مهنا - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۴ میلیون تومان
C# SQL Server

استخدام برنامه‌نویس (C# (ArcGIS SDK ارشد (Senior)

بسته‌شده
مهنا - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان امکان دورکاری
C# Arcgis JavaScript Web API Arcgis Js API

استخدام توسعه‌دهنده (#Back-end (C ارشد (Senior)

بسته‌شده
مهنا - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان امکان دورکاری
C# ASP.NET MVC ASP.NET Core

استخدام توسعه‌دهنده (#Front-end (C ارشد (Senior)

بسته‌شده
مهنا - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان امکان دورکاری
JavaScript C# HTML5 CSS3 Single Page Application

استخدام برنامه‌نویس Xamarin ارشد (Senior)

بسته‌شده
مهنا - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان امکان دورکاری
Xamarin.Forms JavaScript C# Xamarin TFS

استخدام پشتیبان و برنامه‌نویس #C جوان (Junior)

بسته‌شده
مهنا - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان امکان دورکاری
C# SQL Server ASP.NET MVC Web API Windows Forms Designer

استخدام برنامه‌نویس وب #C جوان (Junior)

بسته‌شده
مهنا - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان امکان دورکاری
ASP.NET MVC .NET Core JavaScript C# UI/UX

استخدام برنامه‌نویس (C# (Windows.Forms جوان (Junior)

بسته‌شده
مهنا - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان امکان دورکاری
C# JavaScript Entity Framework T-SQL Windows Forms Designer

استخدام کارشناس SQL Server جوان (Junior)

بسته‌شده
مهنا - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان امکان دورکاری
SQL Server C# IIS Database Design Database Replication

تکنولوژی‌های فنی

JavaScript C# HTML5 CSS3 Xamarin .NET Core MVVM MVC 5