IranTIP
جذب سرمایه و تامین مالی برای پروژه‌های شرکت‌های ایرانی
سرمایه‌گذاری و تامین مالی
۱۳۹۴
۱-۱۰ نفر

درباره شرکت

در #IranTIP یا Iran Trade and Investment Platform ما تلاش می‌کنیم تا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بتوانند به راحتی با فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران آشنا شوند. همچنین بتوانند با استفاده از روش‌های مختلف مانند crowdfunding در پروژه‌ها مشارکت داشته باشند.

تکنولوژی‌های مورد استفاده
Python Django ReactJS TypeScript Django REST Framework Kubernetes Webpack 2 Mobx
فرصت‌های شغلی

در IranTIP یا Iran Trade and Investment Platform ما تلاش می‌کنیم تا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بتوانند به راحتی با فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران آشنا شوند. همچنین بتوانند با استفاده از روش‌های مختلف مانند crowdfunding در ...

ReactJS
TypeScript
React Native
Front-end
Webpack 2
RESTful Architecture
Mobx

میدان آزادی - دانشگاه شریف