لوگوی شرکت موسسه آموزش و ترویج کشاورزی

موسسه آموزش و ترویج کشاورزی

موسسه آموزش و ترویج کشاورزی
کشاورزی
۱۰۰۰۰+ نفر

موسسه آموزش و ترویج کشاورزی با دو مأموریت مهم آموزش و ترویج بخش کشاورزی به منظور سیاست ­گذاری، نیاز سنجی، برنامه ­ریزی، هدایت و نظارت بر آموزش­های مهارتی و تخصصی برای ترویج و انتقال فنون کشاورزی به بهره­ برداران و زنان روستایی و عشایر و کارکنان وزارت و تربیت کشاورزان آینده در جهت تقویت آموزش­‌های مهارتی کشاورزی تشکیل می­ شود که با دستور وزیر و تصویب هیات امنای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، و موافقت سازمان اداری و استخدامی (براساس نامه شماره 343106 مورخ 4/7/1397 ) و سایر مراجع ذیربط در دست پیگیری می­ باشد

مزایا

سازمان دولتی
بیمه
نزدیک به مترو (توحید)
فرصت یادگیری و ارتقا
انعطاف پذیری در کار

فرصت‌های شغلی

استخدام توسعه‌دهنده اندروید/Full Stack جوان (Junior)

موسسه آموزش و ترویج کشاورزی - تهران
تمام‌وقت
Java Python Android Django Kotlin

تکنولوژی‌های فنی

Java MySQL Kotlin MFC Material Design Retrofit Crashlytics