لوگوی شرکت کارخانه نوآوری

کارخانه نوآوری

کارخانه نوآوری امنیت سایبری iFNO
فناوری اطلاعات، نرم‌افزار و سخت‌افزار
۱۱-۵۰ نفر

اکوسیستم جامعه هکران کلاه سفید طیف گسترده‌ای از سرویس‌های ارزیابی امنیتی در سطوح فناوری HighTech را توسط شکارچیان حفره‌ها و متخصصین امنیت برای سازمان‌های خصوصی و دولتی فراهم میکند .

WE COULD NOT LEAVE THE HACK SO WE USED IT AS A WAY TO ACCELERATETHE HACKER'S TALENT TO EARN MONEYBASED ON THE VALUE OF THEIR EFFORTS TO SECURE THE GLOBAL COMMUNICATION NETWORKS.

مزایا

اتاق بازی
اتاق ماساژ
سهام پیشرفت
فرصت سروکار داشتن با مفاهیم بنیادین امنیت سایبری و تکنولوژی عمیق
فرصت سروکار داشتن با چالش‌های هکینگ
سفر‌های دوره‌ای تیمی
بیمه
همکاری طولانی و هدفمند و تمام‌وقت

فرصت‌های شغلی

استخدام Front-end Developer(React) جوان (Junior)

کارخانه نوآوری
تمام‌وقت حقوق تا ۱۲ میلیون تومان
React React JSX Webpack BabelJs Babel

استخدام برنامه‌نویس هوش مصنوعی ( AI ) ارشد (Senior)

کارخانه نوآوری
تمام‌وقت حقوق بیش از ۱۲ میلیون تومان
Machine Learning Deep Learning

استخدام توسعه‌دهنده Flutter جوان (Junior)

کارخانه نوآوری
پاره‌وقت حقوق تا ۱۲ میلیون تومان امکان دورکاری
Flutter Flutter Layout Flutter Web Flutter Animation Flutter Test

استخدام کارشناس DevOps جوان (Junior)

کارخانه نوآوری
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان
DevOps Security Nginx

استخدام Senior UIUX designer ارشد (Senior)

کارخانه نوآوری
تمام‌وقت حقوق تا ۱۲ میلیون تومان امکان دورکاری
Sketchup UI/UX Usability Figma Adobe XD

استخدام سرپرست فنی (CTO) مدیر فنی

کارخانه نوآوری
تمام‌وقت حقوق تا ۱۲ میلیون تومان
Java Python MongoDB NoSQL Blockchain

استخدام برنامه‌نویس Node.js جوان (Junior)

کارخانه نوآوری
تمام‌وقت حقوق تا ۱۲ میلیون تومان
Node.js JavaScript MySQL Git NoSQL

استخدام Front-end Developer (VueJs) جوان (Junior)

کارخانه نوآوری
تمام‌وقت حقوق تا ۱۲ میلیون تومان امکان دورکاری
Vue.js JavaScript HTML5 CSS3 Nuxt

استخدام Back-end Developer Python جوان (Junior)

کارخانه نوآوری
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان امکان دورکاری
Python Database Git

فرصت‌های شغلی بسته شده

استخدام برنامه‌نویس VueJs ارشد (Senior)

بسته‌شده
کارخانه نوآوری - تهران
تمام‌وقت حقوق بیش از ۱۲ میلیون تومان
Vue.js Nuxt.js Nuxt

استخدام برنامه‌نویس Node.js ارشد (Senior)

بسته‌شده
کارخانه نوآوری
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان
Node.js JavaScript MongoDB Vue.js Nuxt

استخدام برنامه‌نویس Golang ارشد (Senior)

بسته‌شده
کارخانه نوآوری - تهران
تمام‌وقت
Go gRPC

استخدام برنامه‌نویس React Native ارشد (Senior)

بسته‌شده
کارخانه نوآوری
تمام‌وقت
React Native Android iOS React

استخدام برنامه‌نویس VueJs ارشد (Senior)

بسته‌شده
کارخانه نوآوری - تهران
تمام‌وقت حقوق بیش از ۱۲ میلیون تومان
Vue.js HTML Front-end Nuxt.js

استخدام توسعه‌دهنده Golang ارشد (Senior)

بسته‌شده
کارخانه نوآوری
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان
Go MongoDB Microservices

استخدام توسعه‌دهنده VueJs ارشد (Senior)

بسته‌شده
کارخانه نوآوری
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان امکان دورکاری
Vue.js HTML Front-end Vuex Nuxt

استخدام توسعه‌دهنده Vue Js ارشد (Senior)

بسته‌شده
کارخانه نوآوری - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان امکان دورکاری
Vue.js Vuejs2 Vuex Vue CLI Vue Cli 3

استخدام طراح UI/UX ارشد (Senior)

بسته‌شده
کارخانه نوآوری - تهران
تمام‌وقت امکان دورکاری
UI/UX Photoshop Designer Adobe Illustrator

استخدام PHP Developer جوان (Junior)

بسته‌شده
کارخانه نوآوری
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان
PHP Laravel Purescript

تکنولوژی‌های فنی

Security Blockchain

تهران

شعبه اول : کارخانه نوآوری آزادی شعبه دوم : کارخانه نوآوری اقدسیه