همگام پرداز اندیش
تخصص در زمینه تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات
IT و انفورماتیک
۱۳۸۲
۱۱-۵۰ نفر

ما با الهام از اهداف مشتريان خود، بر همکاری در دستيابی به عملکرد بهتر با بهره‌گيری از بهترين روش‌ها و تکنولوژی‌ها متمرکز شده‌ايم. تيم متخصص ما، متعهد به ارائه بهترين خدماتِ نوآورانه و ضربتی در فضای رقابتی با روش‌های نوين و دارای ضمانت است. دفتر مرکزی همگام هم‌اکنون در تهران بوده و در مسير حضور در فضای بين‌المللی گام‌های بلندی برداشته‌ايم. همگام تلاش دارد به عنوان يک شريک تجاری قابل اعتماد آنجا و آن زمانی که نيازش داريد حضور داشته باشد.

تکنولوژی‌های مورد استفاده
Java PHP Android iOS Delphi

فتحی شقاقی