لوگوی شرکت First Source Arya Solutions LLC

First Source Arya Solutions LLC

راهکارهای متن اول آریا
صادر کننده خدمات تحلیل، توسعه و تست نرم افزار
۱۳۹۶
۱۱-۵۰ نفر

شرکت First Source Arya Solutions LLC

تیم فنی متن اول متشکل است از تعدادی از نخبه‌های فارغ التحصیل بهترین دانشگاههای کشور شامل شریف، تهران، امیرکبیر، الزهرا و صنعتی اصفهان. این تیم در حال حاضر در سه حوزه تحلیل داده، توسعه نرم افزار و تست نرم افزار فعالیت می‌نماید.

متن اول با سرمایه گذاری خارجی و با هدف دستیابی به نیروی کار دانشگاهی توانمند ایران در سال ۱۳۹۶ تاسیس شده است. خدمات شرکت متن اول شامل تحلیل داده‌های بازارهای مالی، توسعه نرم افزارهای بازارهای مالی و تست نرم افزار می‌باشد.

کلیه خدمات متن اول به شرکت مشتری که در مالزی مستقر است ارائه می‌شود.

تکنولوژی‌های فنی

JavaScript Java Python Node.JS Perl

تهران

بزرگراه سئول، شهرک سئول، خیابان نسترن، خیابان هفتم شرقی، پلاک ۸