لوگوی شرکت First Source Arya Solutions, LLC

First Source Arya Solutions, LLC

راهکارهای متن اول آریا
توسعه نرم افزارهای مالی
۱۳۹۶
۵۱-۲۰۰ نفر

شرکت First Source Arya Solutions, LLC

هدف ما در شرکت راهکارهای متن اول آریا، توسعه‌ی پیشرفته‌ترین راهکارهای نرم‌افزاری در زمینه خدمات مالی و متحول ساختن این صنعت در سرتاسر جهان است.

همکاری با شرکت راهکارهای متن اول آریا، فرصتی را در اختیار شما می‌گذارد تا بتوانید نهایت توان و استعداد خود را به نمایش بگذارید. درمحیط پویای این شرکت که برای پیگیری، نوآوری و سخت کوشی ارزشی ویژه قائل است، شما ضمن مشارکت در طرح‌های متنوع، در مسیر رشد حرفه‌ای خود گام برمی دارید.

رویارویی و غلبه بر چالش‌های جذاب و منحصر به فرد کاری را با ما تجربه کنید.

فرصت‌های شغلی

استخدام Back-end Developer جوان (Junior)

First Source Arya Solutions, LLC
تمام‌وقت
Perl Python PHP C Go

استخدام Software Tester جوان (Junior)

First Source Arya Solutions, LLC - تهران
تمام‌وقت
Testing

استخدام Front-end Developer ارشد (Senior)

First Source Arya Solutions, LLC - تهران
تمام‌وقت
JavaScript React HTML CSS Front-end

استخدام Flutter Developer جوان (Junior)

First Source Arya Solutions, LLC - تهران
تمام‌وقت
Flutter

فرصت‌های شغلی بسته شده

استخدام Back-end Developer ارشد (Senior)

بسته‌شده
First Source Arya Solutions, LLC - تهران
تمام‌وقت
Perl Python PHP C Go

استخدام Back-end Developer ارشد (Senior)

بسته‌شده
First Source Arya Solutions, LLC - تهران
تمام‌وقت
Perl Python PHP C Go

استخدام Back-end Developer ارشد (Senior)

بسته‌شده
First Source Arya Solutions, LLC - تهران
تمام‌وقت امکان دورکاری
Perl Python PHP C Go

استخدام Software Tester جوان (Junior)

بسته‌شده
First Source Arya Solutions, LLC - تهران
تمام‌وقت امکان دورکاری
Testing

استخدام Flutter Developer جوان (Junior)

بسته‌شده
First Source Arya Solutions, LLC - تهران
تمام‌وقت
Flutter

استخدام Front-end Developer ارشد (Senior)

بسته‌شده
First Source Arya Solutions, LLC - تهران
تمام‌وقت
React Front-end JavaScript HTML CSS

استخدام Back-end Developer ارشد (Senior)

بسته‌شده
First Source Arya Solutions, LLC - تهران
تمام‌وقت امکان دورکاری
Perl Python PHP C Go

استخدام Software Tester جوان (Junior)

بسته‌شده
First Source Arya Solutions, LLC - تهران
تمام‌وقت امکان دورکاری
Testing Python PHP C++ C

استخدام Flutter Developer جوان (Junior)

بسته‌شده
First Source Arya Solutions, LLC - تهران
تمام‌وقت
Flutter

استخدام Front-end Developer ارشد (Senior)

بسته‌شده
First Source Arya Solutions, LLC - تهران
تمام‌وقت
React Front-end JavaScript HTML CSS

تکنولوژی‌های فنی

JavaScript Java Python Node.js Perl

Back End: Perl, Python, PHP, C/C++, Go, or Ruby

Front End: JavaScript, CSS, and HTML

Mobile Development: Dart, Swift, Kotlin, Java, Objective-C, or Javascript

تهران

بالاتر از میدان ونک-برج نگار-طبقه دوم