ایده پرداز پاسارگاد
فعال در تولید نرم افزارهای صنعت بیمه
نرم افزار و IT
۱۳۸۶
۱۱-۵۰ نفر

تیم فنی ایپاد

تیم تولید ایپاد ، با ترکیبی جوان و با نشاط، با استفاده از تکنولوژیهای به روز ، در جهت تولید نرم افزارهای باکیفیت بالا فعالیت می کند.

درباره ایپاد

شرکت فنی مهندسی ایپاد ، ازسال 86 تاکنون در حوزه تولید نرم افزارهای صنعت بیمه فعالیت می کند. و درحال حاضر در شاخه های مسئولیت ، درمان و ثالث با کلیه بیمه ها همکاری می کند. 

تکنولوژی‌های مورد استفاده
ASP.NET MVC Angular2 Design Patterns Knockout 2.0

جردن پدیدار