هسته دانش بنیان بهشت
شکل هایی تازه و خلاقانه از شبکه های اجتماعی
شبکه های اجتماعی
۱-۱۰ نفر

تیم دانش بنیان بهشت

هسته دانش بنیان بهشت از تیم های پذیرفته شده در مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف است که روی شکل های تازه و خلاقانه ای از شبکه های اجتماعی کار می کند.

تکنولوژی‌های مورد استفاده
MySQL Node.JS WebSocket Vue.js
فرصت‌های شغلی

هسته دانش بنیان بهشت نیازمند یک طراح سایت و توسعه دهنده فرنت اند می باشد. مزایا شغلی: حقوق مناسب ساعات انعطاف پذیر استقرار در مرکز خدمات فناوری دانشگاه شریف

HTML
CSS
AngularJS
HTML5
Twitter Bootstrap
CSS3
ReactJS
Vuejs

دانشگاه صنعتی شریف - مجتمع خدمات فناوری