هسته دانش بنیان بهشت
شکل هایی تازه و خلاقانه از شبکه های کسب و کارهای نوپا
شبکه های اجتماعی
۱-۱۰ نفر

تیم دانش بنیان بهشت

هسته دانش بنیان بهشت از تیم های پذیرفته شده در مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف است که روی شکل های تازه و خلاقانه ای از استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا کار می کند.

تکنولوژی‌های مورد استفاده
MySQL Node.JS Vue.js WebSocket

دانشگاه صنعتی شریف - مجتمع خدمات فناوری