لوگوی شرکت دیدستان

دیدستان

سرویس اشتراک گذاری ویدئو
حوزه IT، سرویس اشتراک گذاری ویدئو، social media
۱۳۹۶
۱۱-۵۰ نفر

شرکت دیدستان

دیدستان چیست؟

شرکت دیدستان، توسعه دهنده سرویس اشتراک گذاری ویدئو، دارای تیمی جوان و پرانگیزه و در فضایی پرنشاط بوده و انجام کارها در آن به صورت کار تیمی، مشارکتی و با اهداف بلند است و فضای کار استارتاپی و یادگیرنده است. ما به دنبال هم تیمی‌های متخصص و پر انرژی دارای توانایی حل مساله، باهوش، جستجوگر، دارای توانایی انجام کارتیمی، دارای ذهنی طراح و الگوریتمی و مسئولیت پذیر میگردیم تا کار را با هم به شکل هر چه بهتر ادامه دهیم.

دنیا دیده شویم

شرکت دیدستان، توسعه دهنده سرویس اشتراک گذاری ویدئو، دارای تیمی جوان و پرانگیزه و در فضایی پر نشاط بوده و انجام کارها در آن به صورت کار تیمی ، مشارکتی و با اهداف بلند است و فضای کار استارتاپی و یادگیرنده است. ما به دنبال هم تیمی‌های متخصص و پر انرژی دارای توانایی حل مساله، باهوش، جستجوگر، دارای توانایی انجام کار تیمی، دارای ذهنی طراح و الگوریتمی ومسئولیت پذیر میگردیم تا کار را با هم به شکل هر چه بهتر ادامه دهیم.

تکنولوژی‌های فنی

JavaScript PHP Python Android MySQL Linux ReactJS MongoDB React Native Nginx Redis Yii2

تهران

تهران- میدان هفت تیر- خ مفتح شمالی-کوچه نظامی - پلاک ۲۴- طبقه ۴- شرکت دیدستان

آگهی‌های جدید استخدام برنامه‌نویس را در کانال Quera Careers دنبال کنید.