دیدستان

سرویس اشتراک گذاری ویدئو
حوزه IT، سرویس اشتراک گذاری ویدئو، social media
۱۳۹۶
۱۱-۵۰ نفر

دیدستان چیست؟

شرکت دیدستان، توسعه دهنده سرویس اشتراک گذاری ویدئو، دارای تیمی جوان و پرانگیزه و در فضایی پرنشاط بوده و انجام کارها در آن به صورت کار تیمی، مشارکتی و با اهداف بلند است و فضای کار استارتاپی و یادگیرنده است. ما به دنبال هم تیمی‌های متخصص و پر انرژی دارای توانایی حل مساله، باهوش، جستجوگر، دارای توانایی انجام کارتیمی، دارای ذهنی طراح و الگوریتمی و مسئولیت پذیر میگردیم تا کار را با هم به شکل هر چه بهتر ادامه دهیم.

دنیا دیده شویم

شرکت دیدستان، توسعه دهنده سرویس اشتراک گذاری ویدئو، دارای تیمی جوان و پرانگیزه و در فضایی پر نشاط بوده و انجام کارها در آن به صورت کار تیمی ، مشارکتی و با اهداف بلند است و فضای کار استارتاپی و یادگیرنده است. ما به دنبال هم تیمی‌های متخصص و پر انرژی دارای توانایی حل مساله، باهوش، جستجوگر، دارای توانایی انجام کار تیمی، دارای ذهنی طراح و الگوریتمی ومسئولیت پذیر میگردیم تا کار را با هم به شکل هر چه بهتر ادامه دهیم.

فرصت‌های شغلی

استخدام توسعه‌دهنده Front-End ارشد (Senior)

دیدستان - تهران
تمام‌وقت
JavaScript HTML CSS ReactJS

استخدام توسعه‌دهنده Back-End ارشد (Senior)

دیدستان - تهران
تمام‌وقت
PHP MySQL Redis Yii2

تکنولوژی‌های فنی

JavaScript PHP Android Python MySQL Linux ReactJS MongoDB React Native Nginx Redis Yii2

تهران

تهران- میدان هفت تیر- خ مفتح شمالی-کوچه نظامی - پلاک ۲۴- طبقه ۴- شرکت دیدستان