دلینو
سرویس آنلاین سفارش اینترنتی غذا
سرویس آنلاین
۱۱-۵۰ نفر

سرویس آنلاین سفارش اینترنتی غذا

دلینو یک استارتاپ پویاست که در زمینه توسعه سرویس های آنلاین سفارش گیری از کاربران فعالیت می کند.

تکنولوژی‌های مورد استفاده
PHP Android iOS .NET Linux