لوگوی شرکت darkeam

darkeam

توسعه دهندگان آزاد
برنامه نویسی
۱-۱۰ نفر

یک گروه برنامه نویس برای انجام پروژه‌ها آماده‌ایم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تکنولوژی‌های فنی

Java C# Python PHP Android HTML CSS iOS Swift Python 3 HTML5 CSS3 XHTML Swift4 Python 3.7 Python 2 Swift5 Swift4.2 Robot C# 7.0
آگهی‌های جدید استخدام برنامه‌نویس را در کانال Quera Careers دنبال کنید.