داده پردازان راستین
راهکارهایی برای تجارت الکترونیک
تجارت الکترونیک
۱۳۹۳
۱-۱۰ نفر

درباره ما

داده پردازان راستین با نام تجاری DPR یک شرکت فعال در حوزه تجارت الکترونیک میباشد.فعالیت این مجموعه را میتوان به سه گروه محصولات،خدمات واستارت اپ هاتقسیم کرد.درحوزه خدمات میتوان به طراحی باشگاه مشتریان،طراحی سیستم ارتباط بامشتریان، طراحی اتوماسیون اداری ، ارزیابی احساسات مشتریان و طراحی وب سایت اشاره کرد و در بخش محصولات overheat ، doritor ، حسابچی،بلیتو و ... جزوء محصولات این مجموعه میباشد همچنین در بخش استارت آپ ها حمایت های مالی و فنی جزء اهداف این مجموعه میباشد . جای شما در مجموعه خالی است .

تکنولوژی‌های مورد استفاده
PHP Android AngularJS Swift Laravel Ionic 2 Bootstrap 4
فرصت‌های شغلی

مجموعه داده پردازان راستین به جهت افزایش توان تیم فنی خود از برنامه نویسان مسلط به PHP جهت پیوستن به یک تیم حرفه ای دعوت به همکاری مینماید . شرایط کار در داده پردازان راستین بیمه ...

PHP
AngularJS
Laravel
Bootstrap 4

مجموعه داده پردازان راستین به جهت افزایش توان تیم فنی خود از افراد مسلط به Angularjs جهت پیوستن به یک تیم حرفه ای دعوت به همکاری مینماید . شرایط کار در داده پردازان راستین بیمه و ...

AngularJS
CSS3
Bootstrap 4

شرح موقعیت شغلی مجموعه داده پردازان راستین به جهت افزایش توان تیم فنی خود از طراحان وب خلاق جهت پیوستن به یک تیم حرفه ای دعوت به همکاری مینماید . شرایط کار در داده پردازان راستین ...

AngularJS
WordPress
CSS3
Bootstrap 4

مجموعه داده پردازان راستین به جهت افزایش توان تیم فنی خود از برنامه نویسان مسلط به PHP و یا C# به جهت پیوستن به یک تیم حرفه ای دعوت به همکاری مینماید . شرایط کار در ...

PHP
Laravel

مجموعه داده پردازان راستین به جهت افزایش توان تیم فنی خود از برنامه نویسان مسلط به PHP جهت پیوستن به یک تیم حرفه ای دعوت به همکاری مینماید . شرایط کار در داده پردازان راستین بیمه ...

PHP
AngularJS
Laravel
Bootstrap 4

مجموعه داده پردازان راستین به جهت افزایش توان تیم فنی خود از افراد مسلط به Angularjs جهت پیوستن به یک تیم حرفه ای دعوت به همکاری مینماید . شرایط کار در داده پردازان راستین بیمه و ...

AngularJS
CSS3
Bootstrap 4

شرح موقعیت شغلی مجموعه داده پردازان راستین به جهت افزایش توان تیم فنی خود از طراحان وب خلاق جهت پیوستن به یک تیم حرفه ای دعوت به همکاری مینماید . شرایط کار در داده پردازان راستین ...

AngularJS
WordPress
CSS3
jQuery UI
Wordpress Theming
Bootstrap 4
Custom Wordpress Pages

شرح موقعیت شغلی مجموعه داده پردازان راستین به جهت افزایش توان تیم فنی خود از طراحان وب خلاق جهت پیوستن به یک تیم حرفه ای دعوت به همکاری مینماید . شرایط کار در داده پردازان راستین ...

AngularJS
WordPress
CSS3
Bootstrap 4

مجموعه داده پردازان راستین به جهت افزایش توان تیم فنی خود از افراد مسلط به Angularjs جهت پیوستن به یک تیم حرفه ای دعوت به همکاری مینماید . شرایط کار در داده پردازان راستین بیمه و ...

AngularJS
CSS3
Bootstrap 4

مجموعه داده پردازان راستین به جهت افزایش توان تیم فنی خود از برنامه نویسان مسلط به PHP جهت پیوستن به یک تیم حرفه ای دعوت به همکاری مینماید . شرایط کار در داده پردازان راستین بیمه ...

PHP
AngularJS
Laravel
Bootstrap 4

مجموعه داده پردازان راستین به جهت افزایش توان تیم فنی خود از برنامه نویسان مسلط به PHP جهت پیوستن به یک تیم حرفه ای دعوت به همکاری مینماید . شرایط کار در داده پردازان راستین بیمه ...

PHP
AngularJS
Laravel
Bootstrap 4

شرح موقعیت شغلی مجموعه داده پردازان راستین به جهت افزایش توان تیم فنی خود از طراحان وب خلاق جهت پیوستن به یک تیم حرفه ای دعوت به همکاری مینماید . شرایط کار در داده پردازان راستین ...

AngularJS
WordPress
CSS3
Bootstrap 4

شرح موقعیت شغلی مجموعه داده پردازان راستین به جهت افزایش توان تیم فنی خود از طراحان وب خلاق جهت پیوستن به یک تیم حرفه ای دعوت به همکاری مینماید . شرایط کار در داده پردازان راستین ...

AngularJS
WordPress
CSS3
Bootstrap 4

مجموعه داده پردازان راستین به جهت افزایش توان تیم فنی خود از برنامه نویسان مسلط به PHP جهت پیوستن به یک تیم حرفه ای دعوت به همکاری مینماید . شرایط کار در داده پردازان راستین بیمه ...

PHP
AngularJS
Laravel
Bootstrap 4

شرح موقعیت شغلی مجموعه داده پردازان راستین به جهت افزایش توان تیم فنی خود از طراحان وب خلاق جهت پیوستن به یک تیم حرفه ای دعوت به همکاری مینماید . شرایط کار در داده پردازان راستین ...

AngularJS
WordPress
CSS3
Bootstrap 4

مجموعه داده پردازان راستین به جهت افزایش توان تیم فنی خود از برنامه نویسان مسلط به PHP جهت پیوستن به یک تیم حرفه ای دعوت به همکاری مینماید . شرایط کار در داده پردازان راستین بیمه ...

PHP
AngularJS
Laravel
Bootstrap 4
Laravel 5.5

سعادت آباد ، تقاطع چهارراه سرو و بلوار پاکنژاد ، بعد از پلیس دیپلماتیک ، ابتدای 18 متری مطهری ، پلاک 18 ساختمان مدائن طبقه دوم واحد 6