دفتر سیار اول
راه حل در کاهش هزینه های سربار سازمانهای توسعه یافته و شرکتهای نوپا
مخابرات
۱-۱۰ نفر

هزینه های جاری و سنگین امروزی و بسیاری موارد از این قبیل در زندگی شخصی و کاری افراد جامعه، علت شد که ما راه را برای شما عزیزان هموار کنیم تا چتر آرامشی شود در مسیر کاهش هزینه ها و پیمودن پله های ترقی که تا سر منزل نیاز، آسوده خاطر قدم بردارید. دفتر سیار اول با ارائه امکاناتی بی سابقه در ایران و با تمام قدرت و توان، مراحل رشد و پیشرفت را بصورتی متفاوت برای شما گرد هم آورده است.

تکنولوژی‌های مورد استفاده
PHP C++ MySQL C Linux VoIP

کارگر شمالی، خیابان گردافرید، پارک علم و فناوری مدرس