لوگوی شرکت اطلسین

اطلسین

هوش مصنوعی در تجارت الکترونیک
۱۳۹۸
۱-۱۰ نفر

استارتاپ اطلسین در فضای کار اشتراکی باشگاه نوآوری نیترو (تهران، نارمک، دانشگاه علم و صنعت) مستقر بوده و محصول آن پلتفرمی نوآورانه در حوزه تجارت الکترونیک، علم داده و هوش مصنوعی است. اعضاء این تیم از دانشگاه‌های علم و صنعت و شریف هستند و قصد دارند با بهره گیری از جدیدترین تکنولوژی‌های طراحی وب، بهترین تجربه کاربری را در فرآیند تجارت الکترونیک برای عموم مردم و فروشگاه‌های آنلاین فراهم نمایند.

مزایا

پروژه های جذاب، چالشی و به روز
محیط کاری دوستانه و صمیمی
ساعت کاری منعطف

فرصت‌های شغلی

استخدام کارشناس DevOps جوان (Junior)

اطلسین - تهران
پاره‌وقت حقوق تا ۴ میلیون تومان امکان دورکاری
Docker Nginx Git

استخدام توسعه‌دهنده Django) Back-end) جوان (Junior)

اطلسین - تهران
پاره‌وقت حقوق تا ۴ میلیون تومان امکان دورکاری
Django PostgreSQL Python Redis Celery

استخدام مهندس ارشد DevOps ارشد (Senior)

اطلسین - تهران
پاره‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان امکان دورکاری
Docker Nginx Git

فرصت‌های شغلی بسته شده

استخدام کارشناس داده (Python) جوان (Junior)

بسته‌شده
اطلسین - تهران
پاره‌وقت حقوق تا ۳ میلیون تومان امکان دورکاری
Python HTML CSS Regex

استخدام توسعه‌دهنده Django) Back-end) جوان (Junior)

بسته‌شده
اطلسین - تهران
پاره‌وقت حقوق تا ۴ میلیون تومان امکان دورکاری
Django PostgreSQL Python Redis Celery

استخدام توسعه‌دهنده ارشد Django) Back-end) ارشد (Senior)

بسته‌شده
اطلسین - تهران
پاره‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان امکان دورکاری
Django Celery Python PostgreSQL Redis

استخدام توسعه‌دهنده ارشد Django) Back-End) ارشد (Senior)

بسته‌شده
اطلسین - تهران
پاره‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان امکان دورکاری
Django Celery Python PostgreSQL Redis

استخدام توسعه‌دهنده Django) Back-End) جوان (Junior)

بسته‌شده
اطلسین - تهران
پاره‌وقت حقوق تا ۴ میلیون تومان امکان دورکاری
Django PostgreSQL Python Redis Celery

استخدام کارشناس داده (Python) جوان (Junior)

بسته‌شده
اطلسین - تهران
پاره‌وقت حقوق تا ۲ میلیون تومان امکان دورکاری
Python HTML CSS Regex

استخدام توسعه‌دهنده Django) Back-End) جوان (Junior)

بسته‌شده
اطلسین - تهران
پاره‌وقت حقوق تا ۴ میلیون تومان امکان دورکاری
Django PostgreSQL Python Redis Celery

استخدام توسعه‌دهنده React) Front-end) جوان (Junior)

بسته‌شده
اطلسین - تهران
پاره‌وقت حقوق تا ۴ میلیون تومان امکان دورکاری
JavaScript React HTML5 CSS3

استخدام توسعه‌دهنده Django) Back-End) جوان (Junior)

بسته‌شده
اطلسین - تهران
پاره‌وقت حقوق تا ۴ میلیون تومان امکان دورکاری
Django PostgreSQL Redis Celery

استخدام توسعه‌دهنده ارشد Django) Back-End) ارشد (Senior)

بسته‌شده
اطلسین - تهران
پاره‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان امکان دورکاری
Django PostgreSQL Redis Celery

تکنولوژی‌های فنی

React Django