atajoy
ما در زمینه حمل و نقل فروشگاه های اینترنتی فعال هستیم
logistic-on demand delivery
۱۳۹۰
۵۱-۲۰۰ نفر

درباره تیم

آتاجوی از 5 سال پیش در زمینه تجارت الکترونیک و حمل و نقل بسته های فروشگاه های اینترنتی فعالیت داشته که با موفقیت در این زمینه (same day delivery) هم اکنون با توجه به تجربه چند ساله خود آماده ورود به حوزه (on-demand delivery service) است.
محل کار تیم فنی به مترو جهاد(فاطمی) نزدیک است.

درباره شرکت

آتاجوی از 5 سال پیش در زمینه تجارت الکترونیک و حمل و نقل بسته های فروشگاه های اینترنتی فعالیت داشته که با موفقیت در این زمینه (same day delivery) هم اکنون با توجه به تجربه چند ساله خود آماده ورود به حوزه (on-demand delivery service) است.
محل کار تیم فنی به مترو جهاد(فاطمی) نزدیک است.

تکنولوژی‌های مورد استفاده
Android ASP.NET ASP.NET MVC ASP.NET Web API Android Gson Android GPS

یوسف اباد خیابان ۴۱ پ۳۶۷ ساختمان صدف واحد ۸