لوگوی شرکت تیم برنامه نویسی مورچه

تیم برنامه نویسی مورچه

تیم برنامه نویسی مورچه
برنامه نویسی
۱۱-۵۰ نفر

شرکت تیم برنامه نویسی مورچه

تیم برنامه نویسی مورچه

coolیه تیم فان

ما یک تیم کامل طراحی و توسعه وب سایت و اپلیکیشن هستیم که در این زمینه دارای تجربه و کارهای عجیب غریب sealed

یک تیم خلاق و با تجربه و بروز،با عشق طراحی و توسعه سایت و اپ از مرحله ui/ux تا برنامه نویسی frontend وbackend

مزایا

پیشرفت کاری
کار تیمی
محیط دوستانه
پشت همیم

فرصت‌های شغلی

استخدام کارآموز طراحی ui ux موشن گرافی و انیمیشن کارآموز

تیم برنامه نویسی مورچه - تهران
پاره‌وقت حقوق تا ۲ میلیون تومان
UI/UX UIKit Flutter Animation Motion

استخدام Vue.js Front-end Developer جوان (Junior)

تیم برنامه نویسی مورچه - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۴ میلیون تومان
Vue.js Vue Component Vuetify.js Vue Router

فرصت‌های شغلی بسته شده

استخدام برنامه‌نویس Node.js جوان (Junior)

بسته‌شده
تیم برنامه نویسی مورچه - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان
Node.js Express MongoDB Git Socket.IO

استخدام برنامه‌نویس React.Js ارشد (Senior)

بسته‌شده
تیم برنامه نویسی مورچه - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان
React Next.js Redux Material UI SSR

استخدام توسعه‌دهنده Vue.js ارشد (Senior)

بسته‌شده
تیم برنامه نویسی مورچه - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان
Vue.js Nuxt Vuetify.js Vuex Vue CLI

استخدام برنامه‌نویس React.js جوان (Junior)

بسته‌شده
تیم برنامه نویسی مورچه - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۴ میلیون تومان
React Git Redux UIKit SSR

استخدام Node.js Developer جوان (Junior)

بسته‌شده
تیم برنامه نویسی مورچه - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۳ میلیون تومان
Node.js JavaScript HTML CSS Express

استخدام senior Vue.js developer ارشد (Senior)

بسته‌شده
تیم برنامه نویسی مورچه - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان
Vue.js Nuxt Vuetify.js Vuex Vue Cli 3

استخدام Flutter Developer جوان (Junior)

بسته‌شده
تیم برنامه نویسی مورچه - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۴ میلیون تومان
Flutter Flutter Layout Flutter Dependencies Flutter Web Flutter Test

استخدام Vue.js Frontend developer جوان (Junior)

بسته‌شده
تیم برنامه نویسی مورچه - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۸ میلیون تومان
Vue.js Vue Component Vuetify.js Vue Router

استخدام Vue.js Frontend developer جوان (Junior)

بسته‌شده
تیم برنامه نویسی مورچه - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۶ میلیون تومان
Vue.js Vue Component Vuetify.js Vue Router

استخدام Front End developer جوان (Junior)

بسته‌شده
تیم برنامه نویسی مورچه - تهران
تمام‌وقت حقوق تا ۳ میلیون تومان
JavaScript React

تکنولوژی‌های فنی

Python Node.js Flutter Vue.js Nginx WebSocket Socket.IO Nuxt.js Vuetify.js Vuex

تهران

جردن بابک مرکزی