لوگوی شرکت الوپیک

الوپیک

سامانه حمل و نقل آنلاین
حمل و نقل آنلاین
۱۳۹۵
۲۰۱-۵۰۰ نفر

شرکت الوپیک

AloPeyk is the leading on-demand urban logistics platform in Iran, bringing instant delivery within anyone's reach. It uses an extensive network of motorcycle couriers to form a logistics network that's fast, cheap and reliable.

تکنولوژی‌های فنی

JavaScript Java PHP HTML CSS SQL Objective-C Swift Lua Serverside Javascript

تهران

خیابان خالد اسلامبولی(وزرا)، کوچه‌ی چهاردهم، پلاک ۵، ساختمان الوپیک

آگهی‌های جدید استخدام برنامه‌نویس را در کانال Quera Careers دنبال کنید.